Bilthoven-Noord verkeersonveilig

Algemeen Politiek

Beter De Bilt maakt zich zorgen om de verkeersveiligheid in Bilthoven-Noord. Raadslid Peter Schlamilch van Beter De Bilt: 'In Bilthoven-Noord spelen al heel lang verschillende verkeersproblemen.'

'Niet alleen wordt er in de wijk vaak veel te hard gereden, ook is er op veel punten te weinig straatverlichting en daarnaast is de verkeerssituatie rond de Theresiaschool gevaarlijk en onoverzichtelijk, net als de kruisingen met de Soestdijkseweg-Noord.' 'Ook rond Huize het Oosten ontstaat een steeds grotere parkeerdruk, in tegenspraak met bestaande afspraken. Dat zal door De Timpe alleen maar erger worden,' aldus Schlamilch.

'We krijgen veel klachten. Door de toename van het autoverkeer komt de veiligheid van fietsers in het gedrang en zijn er regelmatig (bijna)-ongevallen. Het recente plan van bewoners om de Bilderdijklaan alleen vanaf de Soestdijkseweg in te mogen rijden lijkt ons vruchtbaar en ondersteunen we. Beter De Bilt vraagt het College hier heel serieus naar te kijken: het zal deze gevaarlijke kruising sterk ontlasten en bovendien het vele (sluip)verkeer uit Den Dolder ontmoedigen. Bovendien is deze kruising begin 2015 al geruime tijd afgesloten geweest, en dat heeft niet tot problemen geleid.'

Verder
Verdere suggesties zijn volgens Beter De Bilt: een beter onderhoud van het fietspad op de Soestdijkseweg, een veel striktere handhaving van de rijsnelheden en sterke verbetering van de straatverlichting. Ook zal Beter de Bilt de gemeente vragen naar de plannen voor de geplande rotonde op de Gezichtslaan en de Soestdijkseweg Noord en hoe die de verkeersveiligheid kan doen toenemen.