Logo vierklank.nl
KBH 115 jaar geleden
KBH 115 jaar geleden
Algemeen

115 jaar geschiedenis van de Biltse Harmonie

De geschiedenis van de Koninklijke Biltse Harmonie (KBH) telt 115 jaar. In 1900 werd de Biltse Harmonie opgericht. In 1953 werd hieraan het predicaat Koninklijk verbonden. Over deze geschiedenis is door Rik Drieënhuizen een prachtig geïllustreerd boek geschreven.

door Rob Klaassen

Rik: 'Het idee om een boek over de KBH te schrijven ontstond in april vorig jaar. Ik was wat in het archief aan het neuzen en vond zegge en schrijven tweeëneenhalf verhaal over de geschiedenis van de Harmonie. Eén uit 1960, één uit 1975 en er heeft een paar jaar geleden een artikel gestaan in de Biltse Grift, het tijdschrift van de Biltse Historische Vereniging. Dit was eigenlijk steeds een opsomming van feiten. Wat ik miste waren de achterliggende gebeurtenissen. Er valt zoveel over te vertellen. Het zou echt jammer zijn als die verloren zouden gaan. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken, ben in de archieven gedoken en heb met veel mensen gesproken. Met deze gegevens en de eigen herinneringen ben ik aan de gang gegaan. Dit boek vult volgens mij een hiaat op in de geschiedschrijving van de KBH'.

Betrokken
Rik is enorm betrokken bij de KBH. Samen met zijn broer is hij op zijn 9e jaar lid geworden van de Harmonie. 'Ik ben begonnen op de trompet en speel inmiddels al circa 25 jaar hoorn. Ook ben ik jarenlang secretaris en voorzitter geweest. Lief en leed heb ik met deze vereniging gedeeld. Het is een belangrijk deel van mijn leven. Maar de vereniging is zoveel meer dan alleen samen muziek maken. Eén van de leukste dingen is bijvoorbeeld, dat we tweemaal naar Amerika zijn geweest. Dat kwam, omdat bij TNO de Amerikaanse hoogleraar Bob Kauffman werkte. Hij werd samen met zijn twee dochters lid van onze harmonie. In Amerika kennen ze geen harmonieorkesten, maar meer showorkesten en showbands, dus onze optredens waren zeer bijzonder. Toen hij na enkele jaren weer terug moest naar Amerika heeft hij voor ons de mogelijkheid geregeld om er te kunnen optreden. Het was zo'n groot succes, dat we ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan weer zijn terug geweest. Fantastisch. Om nooit te vergeten. Een paar jaar geleden hebben we nog in Praag gespeeld. Ook in eigen land hebben we altijd veel aan de weg getimmerd. Zo zijn we heel vaak op de TV geweest bij Joop van de Ende shows, hebben we meegedaan aan de minivoetbalshow en de zeskamp. We zijn een enorm actieve vereniging. Wat we bijvoorbeeld allemaal niet gedaan hebben om aan geld te komen? Het valt allemaal nauwelijks te beschrijven. Zo zijn er loterijen georganiseerd met als eerste prijs een auto. Tienduizenden guldens hebben we op deze manier samen bijeengebracht. Echt actie na actie. Meestal bestemd voor de aanschaf van nieuwe instrumenten of uniformen'. Op de vraag wat hem het meest is opgevallen zegt Rik, dat elke periode zo z'n eigen belevenissen kent.

Koninginnedag.
'In 1956 werd de harmonie voor het eerst voorzien van uniformen. Tot die tijd speelde iedereen in z'n gewone kloffie. Je kunt het je nu niet meer goed voorstellen, maar de introductie van uniformen leidde ertoe, dat er leden waren die hun lidmaatschap van de harmonie beëindigden. Het werd door sommigen gezien als een overbodige luxe. Ook bijzonder was vroeger de aubade op Koninginnedag. Eerst werden alle schoolkinderen bij hun school afgehaald. Vervolgens marcheerde die hele stoet kinderen achter de muziek aan naar Hotel Poll. Dat hotel, dat lag op hoek van de Burgemeester De Withstraat en de Soestdijkseweg, is helaas afgebrand. Het had een prachtig balkon, waar burgemeester Van den Borch en later burgemeester Fabius, de aubade in ontvangst namen. Aan het einde van de aubade werd er een driewerf 'hoera' en 'Leve de Koningin' geroepen. De burgemeester spoorde hierbij de schoolkinderen aan dit zo hard ten gehore te brengen, dat ze het in Soestdijk zouden kunnen horen'.

Nieuwjaar
Rik vertelt, dat het Nieuwjaarsgebeuren altijd heel bijzonder was bij de KBH: 'We begonnen de dag vroeg met een aubade bij het huis van burgemeester Fabius in Bilthoven. Vervolgens trokken we dan naar het huis van Jhr. Roëll aan de Soestdijkseweg in De Bilt. De heer Roëll was beschermheer van de KBH. Nadat we hadden gespeeld, werden we aldaar op een gezellige borrel getrakteerd. Aan het einde van de bijeenkomst zei de heer Roëll dat hij iets voor ons had 'geschoten'. Er volgde dan een verloting van een tiental stuks klein wild. Het was er altijd bijzonder gezellig'.
Vele jaren heeft de KBH de muziek verzorgd bij het straatfeest in een tweetal straten in Utrecht. We liepen dan een hele zaterdag aldoor musicerend op en neer in die straat. Dit alles onder het motto 'zonder drank, geen klank'. Het waren gezellige dagen, die ook nog eens de kas goed spekten'.

Boek
Rik zegt dat het boek vol staat met dit soort verhalen en anekdotes, aangevuld met prachtige foto's van al het gedenkwaardige van 115 jaar KBH. Het boek is vanaf 1 september verkrijgbaar bij boekhandel Bouwman, de Readshop en de Bilthovense Boekhandel. Ook kan worden voor-ingetekend met korting via boekkbh115@ziggo.nl

Meer berichten