Logo vierklank.nl
Paul Meuwese overhandigt de foto van Jonkheer Frits van de Poll aan Flora de Vrijer van het Zeister Historisch Genootschap.
Paul Meuwese overhandigt de foto van Jonkheer Frits van de Poll aan Flora de Vrijer van het Zeister Historisch Genootschap.
Algemeen

Historische overhandiging

Maandag 6 juli werd in het gemeentehuis van Zeist een bijzondere foto overhandigd door Paul Meuwese aan Flora de Vrijer, voorzitter van het Zeister Historisch Genootschap.

Paul Meuwese, voorzitter van de Historische Kring D'Oude School in De Bilt, memoreerde de manier waarop hij aan de foto is gekomen: 'In het verleden kreeg ik de foto, waarna deze in de vergetelheid op mijn zolder belandde. Op de foto is links Jonkheer Frits van de Poll te herkennen, tezamen met drie andere heren die (nog) onbekend zijn. Freule Jo van de Poll richtte in 1951 de Van de Poll Stichting op, thans Zeister Historisch Genootschap, een Stichting met als doel het bevorderen en verbreiden van de kennis omtrent de geschiedenis van Zeist. De gemeente Zeist bezat in 1951 geen gemeentearchief, de van de Poll Stichting was daarom een belangrijk initiatief'.

Kennismaking
De twee historische verenigingen waren bij elkaar gekomen om met elkaar kennis te laten maken. In oktober wordt een gezamenlijke tentoonstelling 'Utrechtseweg' geopend in het Figi in Zeist. De expositie over deze bijzondere en belangrijke Utrechtseweg wordt georganiseerd door de historische verenigingen Historische Kring D'Oude School uit De Bilt, Historische Vereniging Maartensdijk en het Geheugen van Zeist (Zeister Historisch Genootschap en Gemeentearchief Zeist). Dit samenwerkingsproject is een nieuw initiatief in de regio. Na de zomerperiode wordt informatie bekend gemaakt met data en adressen waar de tentoonstelling zal zijn.
(Gitta van Eick)

Meer berichten