Elizabeth ter Meulen (lid Wijkraad De Leijen) en Martin van der Grift verwachten voorlopig nog geen activiteiten rondom De Timpe.
Elizabeth ter Meulen (lid Wijkraad De Leijen) en Martin van der Grift verwachten voorlopig nog geen activiteiten rondom De Timpe.

Voorlopig geen vergunningaanvragen inzake bouw De Timpe

Algemeen Algemeen

Bewonersvereniging Bilthoven-Noord en de Wijkraad De Leijen stapten naar de Raad van State om gezamenlijk een beroepschrift in te dienen tegen de massale bouwontwikkeling die het bestemmingsplan op de Rembrandtlaan toelaat.

door Henk van de Bunt

Op 15 juni heeft de zitting bij de Raad van State plaats gevonden over de voorlopige voorziening. De uitspraak was op 24 juni. De Raad van State heeft het verzoek van de bewonersvereniging en de wijkraad om een voorlopige voorziening, afgewezen. Hanneke Brosi van Wijkraad De Leijen: 'Deze uitspraak is gebaseerd op de toezegging van initiatiefnemer van de Timpe de heer van Eijkelenborg, dat hij tijdens de lopende beroepsprocedure geen vergunningen zal aanvragen. Deze toezegging is juridisch vastgelegd in de uitspraak en daarmee bindend. Tevens rekende de heer van Eijkelenborg tijdens de zitting de voorzitter van de Raad van State voor dat het zelfs nog zeker wel zo'n twee jaar zal duren voordat hij de eerste vergunningen kan aanvragen. Daarmee was er voor de voorzitter van de Raad van State geen rechtsgrond meer om de voorlopige voorziening toe te kennen'.

Onvoldoende
Eind januari 2015 stelde de gemeenteraad van De Bilt het bestemmingsplan Rembrandtlaan, na enkele doorgevoerde wijzigingen vast. De wijzigingen waren voor de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord en de Wijkraad De Leijen onvoldoende. Ank Schoorel van Bewonersvereniging Bilthoven-Noord licht toe 'Immers, ook met de wijzigingen dreigt door de beoogde massale bouwontwikkeling van met name De Timpe nog altijd een onacceptabele verkeerstoename en aanzienlijke parkeerproblemen. Reden voor de bewonersvereniging en de wijkraad om bij de Raad van State een gezamenlijk beroepschrift in te dienen tegen de massale bouwontwikkeling die het bestemmingsplan toelaat. Omdat de afhandeling van een beroepsprocedure door de Raad van State vele maanden in beslag kan nemen, hebben de bewonersvereniging en de wijkraad bij de Raad van State ook om een voorlopige voorziening gevraagd. Daarmee werd beoogd te voorkomen dat de initiatiefnemer al tijdens de beroepsprocedure de nodige sloop- en bouwvergunningen zou kunnen aanvragen'.

Chaos
Wijkraadlid Martin van der Grift: 'Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Rembrandtlaan in de vergaderingen van de gemeenteraad hebben de bewonersvereniging en de wijkraad aangedrongen op een transparante planning voor het vervolgproces van de planontwikkeling. Met name vanwege de verkeerschaos, die voorzien wordt als er met de bouw van De Timpe begonnen zou worden tijdens de afsluiting van de Leijenseweg. Met de onderbouwing van de uitspraak van de Raad van State geeft de initiatiefnemer van de beoogde bouw van De Timpe eindelijk de openheid van zaken waar de bewonersvereniging en de wijkraad in de contacten met de initiatiefnemer en de gemeente al vaker om gevraagd hebben. De inhoudelijke behandeling van het beroepschrift zelf is niet eerder te verwachten dan in november/december.