Logo vierklank.nl
Politiek

Meer woningen in de gemeente

Donderdag 18 juni is in de Biltse gemeenteraad de SP-motie aangenomen, waarin het College wordt opgeroepen het tekort aan (nieuwe sociale) huurwoningen in deze gemeente aan te pakken. De motie werd tijdens de behandeling van de Kadernota unaniem aangenomen; alle politieke partijen steunden deze. De wethouder omarmde de motie omdat de gemeente al jaren worstelt met het tekort aan huurwoningen. De motie vroeg om een inventarisatie van alle huurwoningen en een lijst van aanbevelingen tot aanpak van dit probleem.

SP-fractievoorzitter Menno Boer: 'De SP wil nu actie van de gemeente. Er staat al jaren in alle coalitieakkoorden, dat er meer huurwoningen moeten komen, maar ondanks alle goede bedoelingen is dit nauwelijks gerealiseerd. Door dit probleem breder aan te pakken – dus niet alleen samen met SSW maar ook met andere ontwikkelaars – kan de beschikbare ruimte beter worden gebruikt. Hierdoor verwacht ik, dat er uiteindelijk sneller en meer gebouwd kan gaan worden. De mensen die anders nog jaren moeten wachten op een huurwoning moeten hiervan gaan profiteren. De gemeente heeft van de provincie de ruimte gekregen om tot 2028 ongeveer 680 woningen te bouwen. Die ruimte is er zeker in onze gemeente. Aan ons allen de taak om die ruimte te gaan gebruiken.'

Meer berichten