Burgemeester Potters in gesprek over de zorg met Kamerlid Fleur Agema.
Burgemeester Potters in gesprek over de zorg met Kamerlid Fleur Agema.

Middelgrote gemeenten laten van zich horen

Algemeen

door Guus Geebel

Tijdens het persgesprek op 22 september ging burgemeester Sjoerd Potters in op de bijeenkomst van de M50 in Den Haag en vertelde wethouder Krischan Hagedoorn een en ander over de Week van de Ontmoeting.

De M50, waarvan burgemeester Potters voorzitter is, is een netwerk van middelgrote gemeenten die vaak een centrumfunctie in de regio vervullen, de stedelijke problematiek kennen en zo’n 30.000 tot 80.0000 inwoners hebben. Op woensdag 20 september organiseerde de M50 in Nieuwspoort de derde woensdag van september, waarbij ze met Kamerleden en bewindspersonen in gesprek gingen. Potters noemt het een geslaagde bijeenkomst. ‘Dertig Kamerleden zijn bij ons langs geweest en twee bewindspersonen. Wat wij willen is dat de drie miljard bezuiniging voor gemeenten van tafel gaat.’ Potters sprak met staatssecretaris Van Rij en merkte dat hij daar ook mee in zijn maag zit. ‘Dan is er de opschalingskorting die er nog is terwijl het beleid niet meer bestaat. Er wordt van alles van de gemeenten verwacht terwijl we moeten bezuinigen’. 

Netwerk
‘De boodschap die wij hadden viel goed en de regio is hot. De middelgrote gemeenten vertegenwoordigen miljoenen inwoners en zijn steeds heel erg bescheiden geweest. Het is nu tijd om ons te laten horen.’ Potters ervaart dat het succesvol lukt. De eerste stappen zijn gezet. Wethouder Krischan Hagedoorn merkt dat het netwerk van de regio de laatste jaren goed van de grond komt. Wethouders waar wij als gemeente mee te maken hebben vinden het prettig om met elkaar op te trekken. Potters constateert een grote saamhorigheid in het hele land van de regio die onder druk staat. Hij noemt de problemen vergelijkbaar.

Geld
Er is een punt gemaakt van jeugdzorg waar alle gemeenten mee te maken hebben. Het Rijk draagt gemeenten regelmatig taken op zonder daar budget bij te geven. Het motto is: Laat ons niet in de st(r)eek. ‘Ik zeg wel eens dat er wordt gepraat over de inwoners, maar ze wonen bij ons en bij ons staan ze aan de balie’, aldus de burgemeester. Krischan vertelt dat er bij het sociaal domein niet alleen is gekeken naar de jeugdzorg maar ook naar het abonnementstarief bij de huishoudelijke hulp, wat met zo’n grote groep meer indruk maakt. Potters vertelt dat er lijst gemaakt is van taken die we moeten doen maar waarvoor we geen geld krijgen. Het organiseren van de verkiezingen kost onze gemeente 150.000 euro. Aantoonbaar kost het abonnementstarief de gemeente 250.000 euro per jaar. ‘Het zijn grote en kleine dingen en ook nog eens jaarlijks.’

Activiteiten
De Week van de Ontmoeting wordt van 28 september tot en met 4 oktober in de zes kernen georganiseerd door Mens De Bilt, WVT KunstenHuis Idea en de gemeente De Bilt. Het zijn laagdrempelige evenementen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Hagedoorn noemt koffie met verhalen, een voorleesochtend voor kinderen en de Wereldvrouwen, die een actieve succesvolle groep vormen bij WVT. Daar is een opbouwwerker vorig jaar begonnen met het bij elkaar brengen van vrouwen uit de wijk. Het is een kookactiviteit geworden en daarna wordt samen gegeten. Het begon met tien vrouwen en inmiddels zijn dat er over de honderd waar hele gezinnen mee naartoe gesleept worden. ‘Uit deze groep zijn drie energiecoaches geworven die de taal kennen die wij niet spreken. Het gaat om het verbinden van jong en oud in al onze kernen.’