RSD helpt ZZp’ers en flexwerkers die door corona in de problemen zitten.
RSD helpt ZZp’ers en flexwerkers die door corona in de problemen zitten.

Hulp voor ondernemers, zzp’ers en flexwerkers in financiële problemen

Algemeen

door Marijke Drieenhuizen

Omdat vorig jaar bleek dat de coronapandemie zowel sociaal als economisch nadelige gevolgen heeft voor een deel van de Biltse inwoners heeft gemeente De Bilt een Crisis en herstel plan Corona opgesteld. Een programmaonderdeel hiervan is Economie, werk en inkomen.

Om zaken goed op te pakken is onder andere een tijdelijke lokale verbinder aangesteld. Zij brengt bij vragen over werk en inkomen groepen mensen samen die zoeken naar oplossingen. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) De Bilt, het adviesorgaan voor burgemeester en wethouders in De Bilt, is blij met het oppakken van problemen binnen de Biltse samenleving via dit plan. Toch zag zij een groep die onderbelicht blijft: naast ondernemers meer specifiek bepaalde zzp’ers en flexwerkers met kleine contracten. 

ZZp’ers en flexwerkers in de problemen kunnen te maken krijgen met de Participatiewet. De gemeente De Bilt werkt voor de uitvoering van deze wet samen met de gemeenten Bunnik, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Het belangrijkste doel de Participatiewet is mensen aan werk helpen of aan het werk houden. Dat kan via betaald, vrijwillig of beschut werk. Als dat om diverse redenen (tijdelijk) niet mogelijk is bieden zij een vangnet, een uitkering of bijstand. De Regionale Sociale Dienst is de uitvoerder van deze wet voor deze gemeenten.

Mogelijkheden
De lokale verbinder heeft via een overleg met beleidsmedewerkers van de gemeente De Bilt, medewerkers van de RSD en mensen van de ASD samen gebracht om hier uitvoerig op in te gaan. Elizabeth Meerkerk is coördinator van het Ondernemersteam van de RSD. Samen met Patrick van den Berg (projectleider) vertellen zij welke mogelijkheden er allemaal zijn vanuit de RSD om mensen tijdelijk te ondersteunen of in de goede richting te begeleiden. Een opsomming van mogelijkheden is niet gemakkelijk te geven. Er is veel mogelijk en veel is maatwerk. Om dat duidelijk te maken komen ze met het volgende voorbeeld: Als iemand zich niet goed voelt gaat hij naar de huisarts. Die helpt hem direct of stuurt hem door naar een specialist. Die gaat op zijn beurt kijken wat er aan mankeert en wat een goed pad zou kunnen zijn om te doorlopen voor die patiënt. Zo werkt dat bij de RSD ook. Er is niet één oplossing.

Een voorbeeld
Ondernemers komen binnen bij het Ondernemersteam met hun verhaal en zij kijken dan met de ondernemer samen hoe ze deze verder kunnen helpen. Een voorbeeld is een ondernemer die door corona nog niet direct terug is op het niveau van 2019. Het Ondernemersteam biedt de ondernemer dan hulp bij het voortzetten van de onderneming, maar kunnen ook kijken hoe ze de partner kunnen helpen bij het zoeken naar werk of het bieden van scholing. En als het nodig is ondersteunen ze de ondernemer tijdelijk door middel van een Bbz-uitkering. Zijn er schulden ontstaan dan kunnen deze ook gesaneerd worden door middel van een Bbz-krediet. Maar een Bbz-krediet is ook mogelijk om de benodigde investering te doen om weer voldoende winstgevend te worden. Is het toch nodig om de onderneming te stoppen dan kunnen ze de ondernemer daar ook bij helpen. Voor iedere ondernemer dus een passende oplossing.

Met elkaar in gesprek gaan is noodzakelijk om tot een mogelijke oplossing te komen. Voor info : RSD tel. 030 - 692 95 00 of kijk op www.rsdkrh.nl/ondernemers