Logo vierklank.nl
De huidige post in Groenekan. [foto 2017]
De huidige post in Groenekan. [foto 2017] (Foto: )

Vervolgonderzoek naar fusie brandweerposten De Bilt en Groenekan

door Henk van de Bunt

De brandweer in de gemeente De Bilt maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Utrecht; een samenwerkingsverband van de 26 gemeenten in de regio Utrecht op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Er zijn ongeveer 2400 medewerkers, waarvan ongeveer 80% zich bezighoudt met brandweerzorg. 

Het grootste gedeelte van de medewerkers bestaat uit vrijwillige brandweermensen, die naast hun reguliere baan dag en nacht beschikbaar zijn om uit te rukken als nood aan de man is. Het meest zichtbare deel van het werk is 'repressie', het bestrijden van brand en het verlenen van hulp aan mens en dier. In de gemeente De Bilt zijn er vijf brandweerkazernes; uitvalbases van de korpsen Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk en Westbroek. 

Kazernes
In deze gemeente zijn er op dit moment vijf brandweerkazernes.In Bilthoven (Leijenseweg 40), De Bilt (Henri Dunantplein 4C), Groenekan (Koningin Wilhelminaweg 439), Maartensdijk (Koningin Wilhelminaweg 9) en Westbroek (Dokter Welfferweg 38). De kosten van beheer en exploitatie van de betreffende gebouwen blijven voor rekening van de gemeenten: dat betekent dat het aan de gemeenten is om hun kazernes en uitrukposten op het noodzakelijke onderhoudsniveau te brengen. Eerder al ging het College van Burgemeester en Wethouders van De Bilt in dit verband een intentieovereenkomst aan met de gemeente Stichtse Vecht betreffende een gezamenlijke brandweerpost Westbroek/Tienhoven op een inmiddels bekende locatie.

Onderzoek
In het beleidsplan 2020 - 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een onderzoek aangekondigd naar de samenvoeging van de brandweerposten De Bilt en Groenekan. Op 28 april 2020 heeft de VRU aan het College de resultaten van het eerste deel van het verkenningsonderzoek naar de mogelijke fusiepost toegezonden.

Die eerste verkenning wijst uit dat een (eventuele) nieuwe locatie van een fusiepost - zolang deze zich binnen het door de VRU gehanteerde zoekgebied is gesitueerd - een geringe invloed heeft op de huidige risicodekking. Het blijkt namelijk dat ook een buurpost binnen de vastgestelde opkomsttijd aanwezig kan zijn in een groot deel van de huidige verzorgingsgebieden De Bilt en Groenekan, zelfs in de situatie waarin spoorwegovergangen gesloten zijn. Dat maakt, dat bij een fusiepost de dekking binnen onze gemeente slechts in een ordegrootte van 0,2 procent verandert. De samenvoeging levert naar verwachting een verbetering van de paraatheid overdag op, zodat de fusiepost slagkracht kan blijven leveren bij grotere incidenten.

Vervolg
Op basis van de positieve resultaten van het eerste verkenningsonderzoek heeft het College de VRU gevraagd het vervolgonderzoek te starten. Mocht uit nader onderzoek alsnog blijken dat een fusiepost niet mogelijk is, dan zal het College de VRU vragen om voor beide posten separaat een onderzoek te doen om tot een keuze te komen voor een nieuwe locatie.

De brandweerpost Groenekan voldoet niet aan de huidige eisen, terwijl de daartoe noodzakelijke aanpassing niet mogelijk is op de huidige locatie. Voor de brandweerpost De Bilt geldt, dat de huidige locatie een mogelijke herontwikkeling in het H.F. Wittegebied ('Nobelkwartier') in de weg staat. Daarnaast is nog niet duidelijk of de huidige post op de huidige locatie aan de gestelde eisen kan voldoen. Ook heeft het College de VRU verzocht om de nodige aandacht voor een tijdige communicatie met de betrokken brandweervrijwilligers.

Meer berichten