Peter van Dijk, Elbert Hennipman en Bart Derksen hopen dat veel geld terugvloeit naar het dorp.
Peter van Dijk, Elbert Hennipman en Bart Derksen hopen dat veel geld terugvloeit naar het dorp.

Westbroeks Energie Initiatief van start

Algemeen

door Walter Eijndhoven

Vanaf heden kunnen inwoners van Westbroek zich vrijblijvend inschrijven voor een groepsaankoop van zonnepanelen. Door gezamenlijk in te kopen helpt het Westbroeks Energie Initiatief (WEI) bewoners niet alleen hun woning duurzamer te maken, maar vloeit het hiermee verdiende geld weer terug het dorp in.

Voordat initiatiefnemers Bart Derksen, Peter van Dijk en Elbert Hennipman overgingen tot samenwerking met het bedrijf van hun keuze, werd gekeken naar onder andere hoge kwaliteit van materialen, een scherpe prijs, een gecertificeerde installateur, goede garanties en een betrouwbare service. Uit het aanbod van geïnteresseerde bedrijven, vergeleken zij drie leveranciers met elkaar. Daaruit kwam het Utrechtse bedrijf Groenpand als beste naar voren.

Energieneutraal
Het idee van zonnepanelen en andere initiatieven die energie kunnen opwekken ontstond ergens in oktober vorig jaar. ‘Tijdens het kijken naar een documentaire over energie opwekken in Wijnjewouden, een Fries dorpje met 2.000 inwoners, ontstond het idee dat wij in Westbroek zoiets ook weleens kunnen oppakken’, vertelt Peter van Dijk. ‘Als het in zo'n klein, gemiddeld dorpje lukt, moet dat hier in Westbroek ook wel te doen zijn’. Samen met Bart en Elbert kwam Peter erachter dat al meerdere plaatsen energieneutraal bezig zijn. ´In het hele land zijn dorpen al bezig´, vult Bart aan. ´Wij moeten niet afwachten tot grote bedrijven het initiatief nemen, maar zelf het voortouw nemen´.

De gemeente en de Dorpsraad werden ingelicht over de plannen van WEI. Beiden gaven hun fiat voor de plannen in Westbroek. Hennipman: ‘Helaas kon de geplande avond waarop wij het Westbroek Energie Initiatief aan het dorp wilden voorstellen niet laten doorgaan vanwege corona. Die avond hopen wij alsnog in het najaar te houden'.

Investering
‘Wij beginnen in ieder geval met zonnepanelen, maar op den duur willen wij graag doorpakken op andere initiatieven die energie kunnen opwekken. En telkens willen wij dat zo doen dat een deel van de investering en opbrengst terugvloeit naar het dorp’, vertelt Peter. ‘Groenpand geeft voor iedere tien klanten, via ons collectief, 500 euro terug aan het dorp. Je zou kunnen zeggen, even snel gerekend, dat ieder paneel Westbroek zo'n vijf euro oplevert. Het geld dat op deze manier binnenkomt, wil WEI investeren in projecten waar nu soms net te weinig geld voor is, zoals het opknappen van sportvelden, initiatieven voor ouderen, een extraatje voor de Oranjevereniging. Het doel voor dit jaar is iets te doen voor onze ouderen’.

Inschrijving
Iedereen in Westbroek kan zich vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop via www.hetWEI.nl/zonnepanelen. Na inschrijving ontvangt u van Groenpand een vragenlijst. Op basis van de vragenlijst maakt groenpand een advies op afstand of komt vrijblijvend een adviseur langs. Bij akkoord wordt de installatie van de zonnepanelen in de maanden daarna ingepland. Binnen een dag liggen de zonnepanelen op het dak. Voor meer informatie: www.hetWEI.nl Op de site staat tevens een filmpje voor een korte uitleg. Contact via: info@hetwei.nl

!