Logo vierklank.nl
Zo zag het watertappunt er in 2009 uit, net na de aanleg.
Zo zag het watertappunt er in 2009 uit, net na de aanleg. (Foto: )

Watertappunt in verval

door Henk van de Bunt

In 1954 werd door de gemeente Maartensdijk, samen met de lokale VVV het initiatief genomen om op de hoek van de Dennenlaan en de Vuurse Dreef in Hollandsche Rading een watertappunt te plaatsen.

De reden was, dat steeds meer mensen met trein en fiets de bossen in Hollandsche Rading wisten te vinden en daardoor ook steeds meer mensen bij inwoners in Hollandsche Rading aanbelden om te vragen om een glaasje water. Daarbij moet worden bedacht dat begin jaren ’50 het welvaartspeil nog zodanig laag lag, dat het alleen voor de elite was weggelegd om een bezoek aan een horecagelegenheid - in die tijd vaak uitspanning geheten - te brengen. Vandaar dat de realisatie van dit watertappunt in een behoefte voorzag. Het watertappunt heeft als zodanig tot 1972 gefunctioneerd. Daarna is het verwaarloosd en overgroeid door planten en struiken.

Oude glorie

In 2007 heeft de toenmalige Dorpsraad Hollandsche Rading het watertappunt aan de vergetelheid ontrukt. Dit vooral ook omdat de plek van het watertappunt inmiddels een belangrijke functie vervult in het net van toeristische fiets- en wandelpaden. Wat ooit een in het groen verscholen monument in een plantsoentje op de oostelijk gelegen hoek van de Dennenlaan met de Vuurse Dreef in Hollandsche Rading was werd toen met de officiële (her-)openstelling ervan door een vertegenwoordiger van Waterbedrijf Vitens en toenmalig wethouder Arie-Jan Ditewig van de gemeente De Bilt volledig gerehabiliteerd en in 2009 weer in oude glorie hersteld. Voor veel fietsers en wandelaars vormden de bankjes bij het watertappunt een rustpunt in hun recreatieve beleving.

Helaas

Ruim een jaar geleden werd er door KPN een nieuwe en oerlelijke schakelkast in het zicht geplaatst bij dit rustpunt. Om alle kabels aan te sluiten moest die hele plek op z’n kop worden gezet. Banken, paden, planten en struiken: alles weg. Een grote puinhoop was het gevolg. Inmiddels is KPN nu al driekwart jaar weer weg, maar de puinhoop is er nog steeds. Planten en struiken kunnen dit jaar niet meer worden geplant. Velen in Hollandsche Rading vragen zich af of het nodig is om de hele zomer met deze puinhoop - Hollandsche Rading onwaardig - opgescheept te blijven zitten: ‘Kunnen er geen tijdelijke voorzieningen worden gemaakt, zodat mensen er weer kunnen zitten en uitrusten en ook de watervoorziening weer gaat functioneren? Daar moet een creatieve gemeente als De Bilt toch een mouw aan weten te passen?’

Meer berichten