Logo vierklank.nl
Er wordt geadviseerd het gebied niet te betreden vanwege ‘kwetsbare vegetatie’. In ieder geval levert het nu al weer mooie plaatjes op.
Er wordt geadviseerd het gebied niet te betreden vanwege ‘kwetsbare vegetatie’. In ieder geval levert het nu al weer mooie plaatjes op. (Foto: )

Weer om te koesteren

Onder andere in dit gebied tussen Hollandsche Rading en Westbroek worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd in het kader van Natura 2000 en het Programma Aanpak Stikstof. 

door Henk van de Bunt

De waterhuishouding is reeds verbeterd, zodat er mogelijk schoner kwelwater weer in de wortelzone kan komen. En de voedselrijke bovenlaag is afgeplagd en afgevoerd (omdat in die laag jarenlang de stikstof is neergeslagen), zodat de natuur wellicht weer meer toekomstbestendig is. Op deze manier wordt getracht te voorkomen dat de stikstof de bodem en het grondwater nog langer zouden kunnen vervuilen.

Naar verwachting zijn de herstelwerkzaamheden in het hele gebied afgerond in 2021 en is het gebied weer om te om te koesteren. 

Meer berichten