Logo vierklank.nl
Dinsdag 19 mei werd het ongenoegen ter plaatse voor het grote publiek zichtbaar gemaakt en werden de betrokkenen binnen de Gemeente De Bilt namens de ondernemers op gepaste wijze 'bedankt'.
Dinsdag 19 mei werd het ongenoegen ter plaatse voor het grote publiek zichtbaar gemaakt en werden de betrokkenen binnen de Gemeente De Bilt namens de ondernemers op gepaste wijze 'bedankt'. (Foto: Guus Geebel)

'Bunker van Bilthoven' ontsiert Vinkenplein

Bilthoven gromt en gruwelt van het 'Transformatorhuis pal voor woning en winkels' aan het begin van de Vinkenlaan. Bilthoven baalt van de plotselinge komst van een ‘foeilelijk’ transformatorhuisje op het bijna gerenoveerde Vinkenplein in het hart van het dorp. De ‘Bunker van Bilthoven’, wordt het huisje nu al genoemd. Als het aan de omwonenden ligt, wordt de bunker zo snel als ’ie kwam, weer verwijderd.

Woensdag 13 mei werd het tweedehands, elders in de provincie overbodig geworden en met graffiti volgespoten trafohuis geplaatst en werd daarmee al het zicht op de winkels aan de Vinkenlaan en het Vinkenplein acuut en permanent ontnomen door een vierkante 'bunker' die niet alleen het straatbeeld ernstig vervuilt, maar ook gevaarlijk is voor voetgangers die straks het geplande fietspad ernaast zouden moeten oversteken (waar ook nog eens vrachtverkeer zal gaan rijden t.b.v. bevoorrading van de aangrenzende winkels). 

Woedend
Allerlei reacties zijn te lezen in de landelijke en lokale pers: ‘Hoe verzint iemand zoiets, en nog erger, hoe laat men dit toe? En ‘Ik had de put al langer gezien en vroeg mij steeds af wat de bedoeling hiervan was. Mijn verbazing was nog groter, toen ik hét Transformatorhuis zag. Architectonisch niet om aan te zien: goedkoop en zonder smaak, sfeer-verpestend, uitzicht-verstorend en niet passend in het straatbeeld. Het had er niet mogen komen, maar het is er toch. Het kan toch niet waar zijn............?
Op sociale media buitelen boze Bilthovenaren over elkaar heen. ‘Wat verschrikkelijk! Welke ambtenaar heeft hier zitten slapen? Leuk zo'n bunker voor je deur! We slopen alle historie in de gemeente en zetten er een bak cement voor terug! Hier stond mijn wieg. Kijk nou eens, droevig.’ Omwonenden en ondernemers van het Vinkenplein zijn woedend. Lokale politici gaan vragen stellen en er was jl. dinsdag een protestactie tegen de bunker. Dinsdag werd het gebouwtje op ludieke wijze ingepakt door de boze Bilthovenaren.

Gemeente
Volgens de Gemeente valt het allemaal reuze mee en past deze ‘bunker’ gewoon in de plannen om van het centrum van Bilthoven een winkelgebied met allure te maken. Als reactie wordt aangegeven dat het transformatorhuis zal worden ingemetseld, passend bij de directe omgeving en dat het in een toekomstig 'groen vlak' staat dat het huisje op termijn zal camoufleren. Het inmetselen gebeurt naar verwachting eind mei/begin juni.

Ondernemers
De plaatsing van het huis heeft het bestuur van de Ondernemersvereniging Bilthoven Centrum, de omliggende ondernemers en omwonenden afgelopen week (met het stoom uit de oren) aangezet tot het ondernemen van duidelijke acties. Er is een brief aan alle raadsleden uitgegaan, er zijn raadsleden ter plaatse komen kijken en naar aanleiding hiervan zijn er in het afgelopen weekeinde dringende vragen gesteld aan het college en is er inmiddels ook een WOB-verzoek ingediend om opheldering te krijgen omtrent de besluitvorming. Op sociale media is er uitgebreid aandacht geweest en ook de pers laat zich niet onbetuigd..

Zoethoudertje
Stedin zou volgens eerdere berichten het transformatorhuis gaan aansluiten op het net, echter vanuit de Gemeente kwam het bericht dat hiermee, onder de ontstane druk, voorlopig nog even zal worden gewacht. De Ondernemers: ‘Zou er daadwerkelijk een heroverweging plaatsvinden of is dit wederom een ‘zoethoudertje?’ De ondernemers in het centrum hebben er in ieder geval geen vertrouwen meer in, temeer omdat de graafwerkzaamheden gewoon van start zijn gegaan. De ondernemers in het centrum vinden, dat ze al jaren stelselmatig om de tuin worden geleid totdat er geen weg meer terug is. De acties richting de politiek en het publiek gaan daarom in ieder geval door. Al is het maar om de gemeente duidelijk te maken dat de maat vol is en de ondernemers het niet meer accepteren dat zij niet worden betrokken in dergelijke plannen of de uitvoering daarvan.

Henk van de Bunt

Meer berichten