Logo vierklank.nl
Juf Marieke bezorgt deze kinderen een fijne dag.
Juf Marieke bezorgt deze kinderen een fijne dag.

Creatieve invulling door gesloten scholen

door Henk van de Bunt

De boodschap van de minister-president was duidelijk. De scholen moeten dicht. En wat dan?

Creatief en denkend in kansen en mogelijkheden gaan de teams van de scholen aan de slag. Directeur Ella Prins van de Julianaschool in Bilthoven vertelt: ‘Thuiswerkpakketten worden samengesteld en de kinderen krijgen instructies hoe in te loggen in de computers thuis. De ouders, die geen digitale mogelijkheden hebben kunnen op de scholen een laptop komen halen’.

Leerkracht

Een groot beroep wordt met deze maatregel op de ouders gelegd. Ouders worden, zonder een professionele didactische achtergrond, van het ene op het ander moment geacht leerkracht te zijn. En dat doen ze. Ella Prins vervolgt: ‘Op tijd opstaan, van de huiskamer wordt een klaslokaal gemaakt, het dagprogramma wordt besproken en er wordt gevraagd stil en geconcentreerd te werken. De juffen, meester en vakleerkrachten maken vlogs en houden iedere dag contact met de leerlingen’.

Cruciaal beroep 

Ouders of verzorgenden met een cruciaal beroep kunnen deze periode op hun eigen school of opvang gebruik blijven maken van opvangmogelijkheden. Het gaat onder meer om mensen die werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer, media en communicatie, transport, de voedselketen en afvalverwerking. Ella Prins: ‘Op alle scholen zijn verschillende ouders werkzaam in zo’n vitale werkgroep. Hun kinderen worden op de scholen opgevangen door leerkrachten per toerbeurt, onderwijsassistenten of studenten. Het gaat om kleine groepjes kinderen, die soms maar één dag komen. De andere dagen vangen de ouders zoveel mogelijk samen op. Kinderen van alleenstaande ouders, die moeten werken, worden ook opgevangen.

Voedselbank

Omdat de scholen opeens dicht moesten bleef de schoolmelk en het EU schoolfruit liggen.

Op de Julianaschool werden deze producten door vrijwilligers van de Voedselbank Erik en Riemke Putz opgehaald. In afwachting van de ontwikkelingen de komende periode gaan de scholen in nauwe samenwerking met de ouders tot 6 april op deze bijzondere manier door met lesgeven.

Meer berichten