Logo vierklank.nl
Sportwethouder Madeleine Bakker ging uitgebreid in op respect in sport.
Sportwethouder Madeleine Bakker ging uitgebreid in op respect in sport.

Wethouder over respect op Nijepoort

door Kees Diepeveen

In het kader van de Week van respect bezocht wethouder Madeleine Bakker basisschool de Nijepoort in Groenekan en ging met de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in gesprek over dit onderwerp.

De wethouder legde aan de kinderen uit dat in de gemeentelijke en ook in de landelijke politiek respect voor elkaars mening een belangrijke rol moet spelen en je daarbij rekening moet houden met elkaar. Dat het niet altijd lukt is jammer en staat samenwerking dan veelal in de weg. Op haar vraag of de kinderen een voorbeeld konden geven vanuit hun eigen ervaring noemde één van de leerlingen het voorbeeld dat hij niet in de leerlingenraad gekozen was, maar dat hij respect had voor zijn medeleerling die wel gekozen was.

Sport
Wel 90 procent van de leerlingen op de Nijepoort doet aan sport. Omdat respect voor elkaar in de sport erg belangrijk is ging de wethouder hier met de leerlingen uitgebreid op in. Respect voor je tegenstander of voor een scheidsrechter is lang niet vanzelfsprekend en dat realiseerden de kinderen zich ook. Heel veel wisten wel een voorbeeld te noemen dat respect best wel moeilijk is wanneer je voor je gevoel onterecht verliest, wanneer een scheidsrechter in jouw ogen niet goed fluit of dat een tegenstander zich onsportief gedraagt. De kinderen waren het wel eens dat respect vaak bij jezelf begint. Immers sportiviteit is: je aan de regels houden, sportief zijn en beleefd en respectvol zijn naar de tegenstander. Na 45 minuten eindigde het gesprek maar was duidelijk geworden dat respect iets is voor elke dag waar je ook bent. 

Meer berichten