Logo vierklank.nl
Dr. Kabir Roy Chowdurry in de klas van juf  Gabriëlle Caelen.
Dr. Kabir Roy Chowdurry in de klas van juf  Gabriëlle Caelen.

Respect leeft al bij de kleintjes

door Guus Geebel

Dr. Kabir Roy Chowdurry ging op 8 november vanwege de Week van Respect in gesprek met leerlingen van groep 2 van de Julianaschool. De leerlingen luisterden belangstellend naar hem en op zijn vraag wat respect betekent wisten de kleintjes hem best antwoord te geven. 'Aardig zijn voor elkaar', zei een van de kinderen. Kabir Roy Chowdurry had daarna ook een gesprek met leerlingen van groep 8 van juf Judith Haak. 

Kabir Roy Chowdurry is als maatschappelijk begeleider al 23 jaar vrijwilliger bij Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. 'De begeleiding van nieuwkomers begint al op dag 1 en houdt onder meer in brieven schrijven, het regelen van een bank, gezondheidszorg, scholing en huisvesting.' Het werk geeft hem veel voldoening en de meeste mensen die hij heeft begeleid hebben inmiddels een Nederlands paspoort. Hij begeleidde mensen uit veel landen. 'Toen ik begon kwamen de meesten uit Afghanistan en Palestina, later uit Irak, Angola, Eritrea en Azerbeidjaan. Mijn cliënten nu komen bijna allemaal uit Syrië en Pakistan.'

Meer berichten