Logo vierklank.nl
Een eerste exemplaar wordt overhandigd aan maar liefst drie burgemeesters.
Een eerste exemplaar wordt overhandigd aan maar liefst drie burgemeesters.

Toen, Thans & Toekomst

Vrijdag 11 oktober was er in De Kelder van de Bilthovense Boekhandel (Julianalaan) een goed bezochte feestelijke maar ook speciale presentatie van het boek 'Groet uit De Bilt en Bilthoven' van Werry Crone; het boek heeft als subtitel 'Toen, Thans & Toekomst'.

Om die titel te benadrukken waren er drie burgemeesters aanwezig: oud-burgemeester Alexander Tchernoff, huidig eerste burger Sjoerd Potters en Carmen Braak, de eerste kinderburgemeester van De Bilt. De muzikale inleiding verzorgden de zusjes Amber en Amelie met vioolcomposities van o.a. Beethoven en Bach. Het veeltallige publiek was verrast door hun presentatie, waarbij zij geen partituren gebruikten.

Voorwoord
Alexander Tchernoff heeft het voorwoord van dit boek geschreven. Hij gaf een boeiende uiteenzetting over hoe hij het boek 'gelezen' heeft; er staan immers alleen foto's in, waarbij gebruik is gemaakt van het archief van De Historische Kring d'Oude School. Te zien zijn foto's uit het heden, naast die van een ver verleden. Door die confrontatie besefte hij hoe vaak hij gedachteloos ergens langs liep. Maar ook hoe sommige plekken goed bewaard zijn gebleven en andere totaal veranderd zijn. Het fraai vormgegeven boek geeft een goede impressie van de kernen De Bilt en Bilthoven en de plekken waar men zuinig op zou kunnen zijn.

Speelplekken
In een gesprek met de drie burgemeesters werd hen gevraagd of zij in hun jeugd veel buiten gespeeld hebben. Zowel Tchernoff als Potters vertelden dat zij dat inderdaad deden. Tchernoff benadrukte nog eens hoe belangrijk het is om genoeg speelgelegenheden in de buurt te hebben. Voor jongeren, maar ook voor ouderen, die er bijvoorbeeld gymnastiek kunnen doen. Kinderburgemeester Carmen (10 jaar) speelt nog steeds veel buiten. Zij wil zich in haar functie vooral inzetten op het thema 'Buiten spelen'. Zij praat daarover met de burgemeester en de gemeenteraad.

Lezersactie
De boekpresentatie in deze fraaie locatie, met de inbreng van drie burgemeesters en de muzikale omlijsting zorgden voor een boeiende middag. Aan de aankondiging van de presentatie was een lezersactie verbonden waarbij kans werd gemaakt op een gratis exemplaar. Onder de vele belangstellen werden vijf winnaars uitgeloot. Werry Crone vertelde na afloop daarover: 'De gelukkige winnaars zijn allemaal langs geweest; ik heb ze met plezier een boek gegeven. Ik hoop dat het leuke ambassadeurs van het boek zullen zijn'. (Frans Poot)

Meer berichten