Logo vierklank.nl

Meer bijeenkomsten over woningbouwlocaties

Het college van B&W heeft woensdagavond 9 oktober besloten het voorstel 'aanwijzen woningbouwlocaties' in te trekken en opnieuw te agenderen voor de raadsvergadering van 28 november. De eerder aangekondigde inspraakavond van donderdag 10 oktober werd hiermee ook uitgesteld.

In afstemming met de agendacommissie van de gemeenteraad organiseert het college daarvoor in de plaats drie nieuwe bijeenkomsten, waarmee voldoende tijd en ruimte wordt geboden voor inspraak en reacties. Ook geeft het college hiermee gehoor aan de door velen geuite wens voor meer voorbereidingstijd.

Insprekers
Voor de inspraakavond van 10 oktober werden meer dan 400 inwoners verwacht, waarvan naar schatting 175 insprekers. Het gemeentebestuur wil de inspraak voor iedereen ordentelijk en veilig organiseren. Dit kan met de enorme belangstelling voor één bijeenkomst niet geborgd en beheerst worden. Daarom is gekozen voor het uitbreiden van het aantal bijeenkomsten. De aanwezige raadsleden betrekken de bijdragen van de insprekers in hun commissievergadering van 14 november. De gemeenteraad debatteert over de aangewezen woningbouwlocaties op 28 november.

Informatie
Insprekers kunnen zich aanmelden via raadsgriffie@debilt.nl of tel. 030 2289164. Een overzicht van de beoogde bouwlocaties en de achterliggende documenten zijn te vinden op debilt.nl/woningbouw. De inspraakavonden vinden plaats op het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven en beginnen om 20.00 uur. Zodra de capaciteit van de ruimte is bereikt, zullen er geen mensen meer worden toegelaten met het oog op de veiligheid. Ouders en scholen wordt verzocht deze avonden niet met kinderen te bezoeken. Alle bijeenkomsten zullen live te volgen zijn via de website debilt.raadsinformatie.nl.\\

Drie inspraakbijeenkomsten

De raadscommissie verdeelt de inspraak over de 13 aangewezen woningbouwlocaties zo evenredig mogelijk over drie avonden:

· Maandag 28 oktober voor de locaties: de Abt Ludolfweg en de Henrica van Erpweg in De Bilt, begraafplaats Brandenburg en het Zonneplein in Bilthoven en de Schaapsdrift in Hollandsche Rading

· Dinsdag 5 november voor de locaties Bachlaan, Biltsche Meertje, Oranje Nassaulaan en Rembrandtplein in Bilthoven

· Dinsdag 12 november voor de locaties Berlagelaan driehoek, Jachtlaan en Sperwerlaan in Bilthoven en de Vijverlaan in Groenekan

Meer berichten