Logo vierklank.nl
Vertegenwoordigers van 26 organisaties zetten zich in op deze markt.
Vertegenwoordigers van 26 organisaties zetten zich in op deze markt.

Veel belangstelling bij vrijwilligersbanenmarkt

door Henk van de Bunt

Zaterdag 12 oktober organiseerde Mens De Bilt in Het Lichtruim weer de Vrijwilligers-banenmarkt; volgens projectleidster Naomi van der Meijden de kans om geheel vrijblijvend in gesprek te gaan met de contactpersonen van de Maatschappelijke Organisaties in gemeente De Bilt en al je vragen te stellen.

De belangstelling was er van beide kanten: 26 organisaties gaven acte de présence en ook de geïnteresseerde bezoeker was ondanks het mindere weer niet thuis gebleven.

Cement
Wethouder Anne Brommersma opende de markt: 'Politiek gezien was het best een stormachtig weekje met de presentatie van mogelijke woningbouwlocaties en de begroting met pijnlijke maatregelen. En dan is er ook nog een leuke afspraak in mijn agenda gereserveerd: een bezoek aan de vrijwilligersbanenmarkt. Organisaties die hier zijn, die prachtig werk doen op allerlei gebied, maar die wij ook in het hieraan voorafgaande traject al hebben moeten informeren over bezuinigingen op heel nuttige zaken, zoals 'Tafeltje dekje, voor- en vroegschoolse educatie en armoedebeleid. Vrijwilligers zijn mogelijk daardoor nog meer het cement van onze samenleving. En dan is het maar te hopen, dat die vrijwilliger in al die inzet iets terug ervaart, zoals ritme, structuur en vooral warme contacten'. 

Inzet
Vast onderdeel van de vrijwilligersbanenmarkt is het trekken van de namen van zes organisaties, die in de komende tijd kunnen rekenen op de inzet van (een dagdeel) van één van de leden van het College (burgemeester, vier wethouders en de gemeentesecretaris). Anne Brommersma: 'Wij komen in persoon bij Mens met Elkaar (maatjesproject), Stichting Tafeltje-dek-je, Voedselbank De Bilt, Vrouwen van Nu De Bilt, Werken Aan De Toekomst (WADT) en Wereldwinkel De Bilt'.

Meer berichten