Logo vierklank.nl
Veel belangstelling aan de cultuurtafel waar uitstapjes gepland worden.
Veel belangstelling aan de cultuurtafel waar uitstapjes gepland worden.

Markt Samen Leuke Dingen Doen

Zaterdagmiddag was de Markt te gast in het Lichtruim, aansluitend aan de daar eerder gehouden Vrijwilligersbanenmarkt.

Er was - mogelijk mede daardoor - weer een ruime belangstelling van bezoekers, die een maatje zochten om samen iets te ondernemen. Er ontstonden o.a. matches om samen een tochtje te maken in een scootmobiel, te fietsen, samen kaarten te maken of een 'terrasje pakken'. De Kunst en Cultuurgroep De Bilt trok veel belangstelling en ziet een groeiend ledental. Deze groep is tijdens de Markt eerder dit jaar in april opgericht. Ook voor Eet Mee was er een flinke belangstelling, wat resulteerde in meerdere matches.         (Frans Poot)

Meer berichten