Afbeelding

Inzamelen oud papier ondersteunt verenigingen

Algemeen

door Kees Diepeveen

Maar liefst dertien verenigingen uit de gemeente De Bilt zijn aangesloten bij de Stichting Inzamelen Oud Papier De Bilt/Bilthoven (SIOP). Twee zaterdagen per maand zijn de vrijwilligers van deze verenigingen in touw om in de gemeente oud papier op te halen en zo een mooi bedrag voor hun vereniging te verdienen.

In het kader van de bezuinigingen was de gemeente De Bilt in 2004 op het idee gekomen om het ophalen van oud papier in handen te geven van plaatselijke verenigingen. Deze konden hierdoor middels een gegarandeerd bedrag van 0,05 cent toen en nu 5 eurocent per kg extra inkomsten verwerven. De Biltse Sportfederatie (BSF) heeft het voortouw genomen en in nauwe samenwerking met de Afvalverwerking Utrecht (AVU) en gemeente De Bilt is in 2005 de SIOP ontstaan.

Papierwagen
In totaal zijn er 15 wijken geformeerd. In Bilthoven 8 wijken die op de eerste zaterdag van de maand worden gelopen en 7 wijken in De Bilt zijn op de derde zaterdag van de maand aan de beurt. Elke vereniging 'adopteert' een papierwagen, die door de gemeente met chauffeur beschikbaar wordt gesteld, maar is zelfverantwoordelijk voor de vrijwilligers die de wagens bemensen. De frequentie waarin verenigingen meedoen is afhankelijk van hun beschikbare vrijwilligers. Dit varieert van maandelijks twee papierwagens tot verenigingen die één wagen per kwartaal kunnen bemensen.

Ophalingen
Het totaalaantal ophalingen van oud papier in 2018 bedroeg 182. Gemiddeld is er 375,00 euro per auto per ophaalzaterdag binnengekomen. De totale opbrengst over 2018 bedroeg 68.250 euro. De verenigingen die vier keer hebben gelopen kregen uit de opbrengst 1400 euro en de verenigingen die 24 maal gelopen hebben verdienden hier 9000 euro mee. De meeste verenigingen zitten boven de 10 ophalingen! Een geweldige financiële steun in de rug voor deze verenigingen. De huidige deelnemers in De Bilt en Bilthoven zijn: BZC Brandenburg, CSV Fraternitas, Badmintonvereniging Reflex, CKV DOS, FC De Bilt, HSV Centrals, Kon. Biltse Harmonie, KV Nova, Scouting Ben Labre, SV Takt '89, Stichting Warm Hart, Volleybalvereniging Salvo'67 en Wijkgemeente Dorpskerk De Bilt.

Kernen
In de kernen Maartensdijk, Westbroek, Groenekan en Hollandsche Rading bestaan al langer afspraken over het ophalen van oud papier. In het verleden heeft een aantal verenigingen zelfstandig afspraken gemaakt met de toenmalige gemeente Maartensdijk. Deze afspraken zijn blijvend. In Hollandsche Rading wordt het papier opgehaald door muziekvereniging Kunst en Genoegen, in Westbroek door muziekvereniging de Vriendenkring, in Maartensdijk door korfbalvereniging TZ en in Groenekan door de Stichting Warm Hart, voorheen het Rode Kruis. Vanwege deze oude afspraken lopen de Maartensdijkse verenigingen Salvo en Reflex en het Westbroekse DOS met de stichting SIOP in De Bilt/Bilthoven.

Aanmelden
Belangstellende (sport)verenigingen kunnen zich desgewenst bij de SIOP aanmelden en komen dan op een wachtlijst. Er vallen wel eens gaten en kunnen er nieuwe verenigingen in het ophaalschema worden opgenomen. Deelname is niet vrijblijvend. Het is een verplichting die iedere keer nagekomen moet worden. Nadere informatie via emailadres: aw.tersteeg@ziggo.nl of tel. 06 51722615.