Logo vierklank.nl
De Bestorming van de tol te Maartensdijk, 30 november 1931. Automobilisten die niet of te weinig wilden betalen, werden tegengehouden door tolgaarder Van Rooijen (met kruis).
De Bestorming van de tol te Maartensdijk, 30 november 1931. Automobilisten die niet of te weinig wilden betalen, werden tegengehouden door tolgaarder Van Rooijen (met kruis).
Historie

Rekeningrijden avant la lettre

Maartensdijk bleef zich tot 1953, als laatste gemeente in Nederland, vastklampen aan het rekeningrijden avant la lettre, de tolinkomsten van de weg tussen Hilversum en Utrecht.

Het meinummer van Sint Maerten, het periodiek van de Historische Vereniging Maartensdijk, beschrijft in het hoofdartikel, 'Tolheffing bij koninklijk besluit', de opkomst en ondergang van de tol en de vele koninklijke besluiten die in de loop der tijd aan die tol werden gewijd. In aansluiting daarop volgt een korte anekdote waarin een voorval van vlak na de Tweede Wereldoorlog wordt beschreven tussen de tolbaas en de hoofddirecteur van de spoorwegen.

Op 24 juni 2018 sloot de Boskapel in Groenekan haar deuren. Deze Sint Maerten beschrijft de bewogen geschiedenis van deze groep gelovigen, die zich medio 50-er jaren afscheidden van de Nederlands Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan.

Tenslotte wordt in dit nummer een mogelijk alternatieve verklaring gegeven voor de herkomst van de naam 'het Zwarte Water', eeuwenlang een essentiële afwateringsverbinding tussen de Oostveense polders en de Vecht.

De verkooppunten voor de losse verkoop van St. Maerten zijn: Van der Neut b.v., Groenekanseweg 5, Groenekan, Kapper Hans Stevens, Maertensplein 26, Maartensdijk en de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1 te Bilthoven.

Meer berichten