Logo vierklank.nl
Tijdens de openbare debatavond in de Bilthovense boekhandel luistert Theater in 't Groen de avond op met enkele scenes uit hun nieuwe voorstelling.  (foto Petra Cremers)
Tijdens de openbare debatavond in de Bilthovense boekhandel luistert Theater in 't Groen de avond op met enkele scenes uit hun nieuwe voorstelling.  (foto Petra Cremers) (Foto: Petra Cremers)

Debatavond over wetenschap, geloof en Mariecken van Niemeghen

Embryo-klonen, genetische manipulatie, kunstmatige intelligentie die de grens tussen mens en computer doet vervagen… we kunnen heel, heel veel vandaag de dag. Maar moeten we alles wat we kunnen ook daadwerkelijk doen? Zijn er ethische of morele grenzen aan de vooruitgang?

Naar aanleiding van de nieuwe Theater in 't Groen-voorstelling 'Mariecken uit Nijmegen' gaan een wetenschapper en een godsdienstfilosoof met elkaar en met het publiek in gesprek over de vraag hoe religie en wetenschap zich tot elkaar verhouden. Vanuit hun eigen achtergrond zullen ze hun visie geven op het spanningsveld tussen weten en geloven, tussen techniek en godsdienst. Tijdens de avond zullen acteurs van Theater in 't Groen enkele scenes spelen uit hun nieuwe voorstelling, die een hedendaagse en actuele bewerking is van het Middeleeuwse toneelstuk 'Mariecken van Niemeghen'.

Klassieker in nieuwe jas
In de oorspronkelijke versie van dit beroemde stuk wordt het onschuldige meisje Mariecken verleid door de duivel, met wie ze zeven jaar omgang heeft, totdat ze tot inkeer komt en vergeving zoekt en vindt. Artistiek leider Timon Blok bewerkte en actualiseerde het Middeleeuwse verhaal tot een hedendaags toneelstuk over een actueel dilemma: moet de mens alle kennis die hij vergaart gebruiken, of zijn er bepaalde gebieden waar je van af moet blijven? 'In veel verhalen, of het nu gaat om Genesis, Faust, of Mariecken, verleidt de duivel de mens door hem kennis aan te bieden, zoals kennis over Goed en Kwaad. De rol van religie daarentegen is juist dempend: wees niet hoogmoedig, accepteer je nederigheid, ga niet voor God spelen. Deze epische tegenstelling vond ik een mooi uitgangspunt voor een toneelstuk. We kiezen geen kant, we zeggen niet wat er wel of niet mag, maar we willen het publiek wel laten nadenken over deze vraag'.

In debat
Om de voorstelling in een bredere context te plaatsen organiseert Theater in 't Groen op 3 juni een openbare debatavond over het thema van de voorstelling. Twee gasten, elk met een interessante achtergrond, gaan met elkaar - en met de gasten - in gesprek, en benaderen het onderwerp vanuit hun eigen vakgebied.

Prof. Frank Huisman is als hoogleraar Medische Geschiedenis verbonden aan het UMC Utrecht. Hij heeft gepubliceerd over Nederlandse geneeskunde en gezondheidszorg in de vroegmoderne en de moderne tijd, en werkt momenteel aan een boek over de transformatie van de Nederlandse gezondheidszorg tussen 1865 (de geneeskundige wetten van Thorbecke) en 1941 (het ziekenfondsbesluit). Hij is coördinator van het blok Medical Humanities van de opleiding Geneeskunde, en voorzitter van de scientific board van de European Association for the History of Medicine and Health.

Dr. Taede A. Smedes is godsdienstfilosoof en theoloog. Hij is actief als independent scholar en als freelance publicist. Hij heeft gewerkt aan de universiteiten van Nijmegen, Leuven (België), Leiden en Groningen en is gespecialiseerd in discussies op het gebied van de verhouding van theologie/geloof en natuurwetenschap en van theïsme en religieuze vormen van atheïsme. Sinds 2015 werkt hij als freelance onderzoeker en publicist en schrijft voor o.a. het Nederlands Dagblad en De Volkskrant. De avond wordt voorgezeten door Hans Mieras, oud-wethouder van Cultuur van de gemeente De Bilt en momenteel één van de spelers van Theater in 't Groen.

'Wetenschap, religie, en Mariecken uit Nijmegen' wordt georganiseerd door Stichting Theater in 't Groen, i.s.m. de Bilthovense Boekhandel op maandag 3 juni om 20.00 uur in de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1 in Bilthoven. Kaarten kunnen worden gereserveerd via www.theaterinhetgroen.nl of via de Bilthovense Boekhandel. De voorstellingen van 'Mariecken uit Nijmegen', met 12 acteurs en 15 zangers, zullen worden gespeeld van 16 t/m 23 september 2019.

Meer berichten