Logo vierklank.nl
Arjen Lubach omringd door leerlingen van Het Nieuwe Lyceum.
Arjen Lubach omringd door leerlingen van Het Nieuwe Lyceum.
Jeugd

Arjen Lubach in debat op Het Nieuwe Lyceum

'Wetenschap zonder religie is lam; religie zonder wetenschap is blind', zei Albert Einstein, bedenker van de Algemene relativiteitstheorie en… van de atoombom. Hoe het de mensheid zou zijn vergaan als hij zijn religieuze kant de overwicht had gegeven weten we niet, maar wellicht niet eens zo slecht…

Het debat dat leerlingen van Het Nieuwe Lyceum afgelopen vrijdag op hun school hadden georganiseerd stond in het teken van de plaats van religie in de maatschappij: volgens Arjan Lubach, die de leerlingen voor deze middag hadden weten te strikken, was het duidelijk: religie is een leuk sprookje, waar je vooral thuis in moest geloven maar zeker geen andere mensen mee moet lastigvallen.

Kara von Schmid, docent geschiedenis en levensbeschouwing, was zijn opponent en betoogde, samen met de ijzersterke leerlingen uit zijn team, op misschien wel humorvollere wijze dan de komiek, dat religie hoop geeft en dat begrippen als naastenliefde en vergeving door religie zijn 'uitgevonden' en ontwikkeld, begrippen die voor een vreedzame samenleving onmisbaar zijn.

Het team Lubach had daar maar moeizaam een antwoord op en bleef herhalen dat je er elkaar niet mee moest lastigvallen, waarop team Von Schmid de morele eindzege binnensleepte met de gedachte dat je religieuze normen en waarden van bijvoorbeeld rechtvaardigheid moeilijk voor jezelf kunt houden als je elders onrecht constateert. En dan was het ultieme argument nog niet eens in het spel gebracht: leg een wereldkaart van welvaart, gelijke rechten, vrede en geluk op die van het Christendom en iedereen zal constateren dat die kaarten samenvallen. Of, om met Einstein te spreken: 'Verbeelding is belangrijker dan kennis'.           (Peter Schlamilch)

Meer berichten