Logo vierklank.nl
De winkeliersvereniging Maertensplein (Maartensdijk) heeft geen behoefte aan een actieplan. [foto Henk van de Bunt]
De winkeliersvereniging Maertensplein (Maartensdijk) heeft geen behoefte aan een actieplan. [foto Henk van de Bunt]

Ontwikkelingen lokale detailhandel

In opdracht van de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht is weer het tweejaarlijks Koopstromenonderzoek gedaan.

Het winkelcentrum Hessenweg-Looydijk in De Bilt is ten aanzien van de omzet stabiel gebleven. De leegstand is teruggelopen van 20 procent naar 3 procent, maar loopt door sluiting van twee winkels in 2019 weer op.

Bilthoven
In centrum Bilthoven is de leegstand teruggelopen van 18 procent naar 15 procent, echter deze kan weer oplopen, omdat een aantal onlangs opgeleverde panden in de Kwinkelier nog niet zijn verhuurd. Vooral de omzet in niet dagelijkse artikelen loopt in het centrum Bilthoven terug van 31,8 miljoen euro in 2016 naar 26,0 miljoen euro in 2018. In hoeverre deze terugloop specifiek te maken heeft met de transformatie van het centrum of moet worden toegeschreven aan de landelijke trend, dat kleine centra het moeilijk hebben, is lastig te bepalen.

Moties
Bij de vaststelling van het Detailhandels- en Horeca beleid op 12 december 2017, heeft de gemeenteraad een aantal moties aangenomen. Aan de motie over het informeren van het middenstandsoverleg in het geval bij detailhandelsontwikkeling 'maatwerk' wordt toegepast, geeft B en W uitvoering, zodra als daarvan sprake is. Een andere motie had betrekking op het opstellen van een uitvoeringsprogramma/actieplannen voor de winkelcentra en een leegstandsverordening. Doel daarvan is het maken van afspraken over een pakket van acties voor ondernemers, eigenaren en de gemeente.

Actieplannen
Het actieplan voor het winkelcentrum Hessenweg/Looydijk verwacht het College nog deze maand af te ronden. Voor het winkelcentrum centrum Bilthoven, waar ook het centrumplan inclusief het Vinkenplein aandacht van de winkeliers vraagt, verwachten het College medio 2019 te komen tot een gezamenlijk actieplan. De winkeliersvereniging Maertensplein (Maartensdijk) heeft geen behoefte aan een actieplan, zodat B en W nu volstaan met het maken van een aantal praktische afspraken met de winkeliers over de beperkte problemen aldaar. Ten aanzien van de leegstandsverordening is extern advies ingewonnen, waaruit blijkt dat de effectiviteit van een leegstandsverordening gering is en de gemeentelijke kosten aanzienlijk zijn. Een discussienota over de leegstandsverordening verwacht het College in mei 2019 aan de gemeenteraad aan te bieden.

HvdB

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>