Logo vierklank.nl
Voor het onderzoek worden gaten geboord en springstof aangebracht.
Voor het onderzoek worden gaten geboord en springstof aangebracht.
Natuur & Milieu

Seismisch onderzoek voor verkenning aardwarmte

De komende periode laat de rijksoverheid ten oosten van Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading seismisch onderzoek uitvoeren in het buitengebied. Het is de start van een nationaal onderzoek om kennis te verzamelen over de ondergrond in Nederland, met als doel de mogelijkheden voor eventuele aardwarmtewinning te verkennen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Energie Beheer Nederland B.V (EBN), dat werkt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. EBN heeft veel ervaring met projecten in de Nederlandse ondergrond. Het winnen van aardwarmte is geen onderdeel van dit onderzoek.

Seismisch onderzoek
Bij het seismisch onderzoek wordt op verschillende plaatsen (ongeveer iedere 20 meter in een zo recht mogelijke lijn) een gat geboord van 10 tot 20 meter diep met een doorsnede van 10 centimeter. De plekken worden van tevoren nauwkeurig gekozen waarbij rekening wordt gehouden met de ondergrond, veiligheid, milieu, de natuur en afstand tot gebouwen. In de gaten wordt een kleine lading springstof geplaatst en afgedicht met zwelklei. Op een later moment, ergens na 8 maart, wordt de lading tot ontploffing gebracht waardoor geluidsgolven ontstaan. Aan het oppervlak is een doffe plof te horen en is het mogelijk dat op korte afstand een lichte trilling wordt ervaren. Eventuele overlast zal in de meeste gevallen niet langer dan een uur duren. Seismisch onderzoek wordt al decennia veilig en succesvol gedaan in Nederland.

Wanneer
Het seismisch onderzoek is op 21 februari begonnen in het gebied tussen Utrecht en Almere. Het 'ploffen' vindt vanaf 8 maart plaats in de avonduren, tussen 19.00 en maximaal 23.00 uur en mogelijk op enkele zaterdagen. De reden hiervoor is het mogelijke omgevingsgeluid. Om een goede meting te kunnen doen is het nodig dat er zo min mogelijk omgevingsgeluid is.

Testlijn
In bepaalde delen van Nederland is al veel kennis over de ondergrond. In delen waar dat nog niet zo is, wordt de ondergrond onderzocht. De start van een testlijn is in het gebied tussen Utrecht en Almere. Uit vooronderzoek is gebleken dat in dit gebied de meest geschikte informatie kan worden verkregen om daarna het verdere nationale onderzoek goed in te richten. Het is niet bedoeld om de techniek van seismisch onderzoek te testen, want dit wordt al decennia veilig en succesvol toegepast in Nederlandse ondergrond.

Energietransitie
Als onderdeel van de energietransitie ziet de Nederlandse overheid kansen voor het winnen van warm water dat van nature aanwezig is in de (diepere) aardlagen. Er wordt onderzocht of aardwarmte op grotere schaal kan worden toegepast voor het duurzaam verwarmen van huizen, kantoren en voor bepaalde industrie. Nu gebeurt dat nog vaak met aardgas.

Meer informatie
Omwonenden langs de werkzaamheden zijn per brief geïnformeerd over de komende werkzaamheden. Op www.ebn.nl/scan is meer informatie te vinden over de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). Op www.hoewerktaardwarmte.nl is meer informatie te vinden over aardwarmte(winning). Heeft u algemene vragen? Stuur dan een email naar scan@ebn.nl. Heeft u dringende vragen naar aanleiding van de werkzaamheden in uw buurt dan kunt u bellen met: 030 2339013.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>