Logo vierklank.nl
'Hoe moet de kerk verder', vragen Cunera Buist en Gerard Weersink zich af.
'Hoe moet de kerk verder', vragen Cunera Buist en Gerard Weersink zich af.
Algemeen

Heeft 'kerk zijn' nog toekomst

door Walter Eijndhoven

Zondag 17 maart vindt van 13.00 uur tot 16.30 uur in de OLV kerk in Bilthoven een symposium plaats, met als thema 'Heeft kerk zijn nog toekomst?'. Iedereen die zich betrokken voelt bij de kerken in Nederland en zich afvraagt of er nog wel een toekomst is voor de kerk in de 21e eeuw is van harte welkom.

Lange rijen voor de deur van de kerk is iets wat je tegenwoordig nog maar weinig ziet. Jongeren hebben andere interesses en ook veel ouderen schrijven zich uit. Kortom: de kerken in Nederland lopen in snel tempo leeg. Binnen de kerk is hiervoor nog geen oplossing gevonden.

'De kerken staan nu echt op een tweesprong', vertelt Gerard Weersink, pastor van de OLV kerk. 'Vervullen kerken in deze samenleving nog wel een maatschappelijke functie of komt de ondergang van de kerk steeds dichterbij?'. Om op deze vraag een antwoord te vinden organiseert de OLV kerk een middag voor belangstellenden. Weersink: 'Wij hopen op antwoorden vanuit de samenleving, op de vraag hoe wij ons, als kerk, moeten aanpassen aan de huidige tijdgeest'.

Sprekers
Diverse sprekers leiden de dialoog in tijdens het symposium. Prof.dr. Peter Nissen, hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit Nijmegen en remonstrants predikant, bijt het spits af met een lezing over: 'pleisterplaats in een turbulente wereld?'. Gedurende een half uur vertelt hij over de geschiedenis van de laatste decennia en op welke wijze de kerk verder moet. 'Wat heeft de kerk te betekenen binnen de huidige maatschappij?' is het thema van Rebecca Onderstal, predikant Protestantse gemeente Houten. Als laatste spreker gaat theoloog, schrijver en twitteraar Alain Verheij in op het thema 'hoe jongeren te bereiken' en wat moet de kerk hiervoor doen?

Dialoog
'Na de inleidende gastsprekers start het Worldcafé, met drie ronden', vertelt Cunera Buist, één van de organisatoren van het symposium. 'Iedereen wordt uitgedaagd de dialoog met elkaar aan te gaan in drie ronden: 'tijdgeest', 'maatschappij' en jeugd'. Hiermee hopen wij op een bewustwordingsproces, waarmee de kerk rekening dient te houden in de toekomst'.

'Na deze middag werken wij alle antwoorden en suggesties uit', vult Weersink aan, 'En komen wij met een conclusie en aanbevelingen. Wij hopen op antwoorden, ook vanuit de samenleving, op de vraag hoe wij als kerk(en) moeten omgaan met de huidige tijdgeest. De kerken hebben een zinvolle, evangelische boodschap, maar in welke vorm(en) sluit het aan bij onze cultuur?'

Wie bij dit symposium aanwezig wil zijn, kan zich aanmelden door een mailtje te sturen naar Nicole Buijtendijk (secretariaatolvbilthoven@gmail.com) o.v.v. uw naam en contactgegevens. Of u kunt uw aanmelding doorgeven aan het Kerkelijk Bureau (tel. 030-2282655). Er is plaats voor 150 deelnemers.

Meer berichten