Logo vierklank.nl
Politiek

De Bilt in Debat

Het Lichtruim presenteert De Bilt in Debat, een serie avonden waarin De Bilt met elkaar debatteert over de samenleving en wat we willen veranderen. De Bilt in Debat is een initiatief van Bibliotheek Idea, Het Kunstenhuis; de presentatie is in handen van Bart van Gerwen.

Tijdens het in maart 2018 gehouden verkiezingsdebat beloofden de initiatiefnemers aan de gemeenteraadspartijen om een jaar later bij hen terug te komen. Om terug te blikken op zaken als het formeren van de raad, samenwerken en verkiezingsbeloftes. Werken de partijen eensgezind samen en doen zij wat ze beloofd hebben?

Vooruit
Er wordt ook vooruit gekeken; er staan in de provincie grote veranderingen op stapel, waar de gemeente niet altijd vat op heeft. Stel dat de Provincie Westbroek aanwijst als Windmolenlocatie? Wat gebeurt er als de provincie de rode contour, waar buiten niet gebouwd mag worden, terug legt bij de gemeente; hoe wendt de gemeenteraad dan zijn macht aan om in de provincie de belangen van burgers te behartigen? Welk stemadvies geven zij?

Op 13 maart van 20.00 tot 22.00 uur gaat De Bilt in Theaterzaal Het Lichtruim, Planetenbaan 2, Bilthoven in gesprek met de gemeenteraadspartijen. Iedereen kan komen meedoen en ze het vuur aan de schenen leggen. Toegang is gratis. Reserveren is gewenst en kan via: www.ideacultuur.nl/debat

Meer berichten