Een deel van de leerlingen met docenten voordat de presentaties werden gehouden.
Een deel van de leerlingen met docenten voordat de presentaties werden gehouden.

Vakoverstijgend onderwijs op VMBO Maartensdijk

Algemeen

door Marijke Drieenhuizen

Vrijdagmiddag presenteerden acht groepjes leerlingen van de derde klas van het Aeres VMBO Maartensdijk basisberoepsgericht leerweg hun opdracht Ontwerp en presenteer je camping aan de medeleerlingen en de docenten.

Er is 3 weken aan deze opdracht gewerkt gedurende 8 lesuren per week voor de vakken Nederlands, Engels, Culturele en Kunstzinnige Vorming, rekenen en biologie. Er moest samengewerkt worden en het resultaat was onder andere een website, een maquette en een poster helemaal op schaal.

Vernieuwing
Het onderwijs aan leerlingen van het VMBO moest worden vernieuwd. Er is in 2016 een nieuw examenprogramma opgesteld door het ministerie en ook bij Aeres VMBO in Maartensdijk is men druk bezig om het onderwijs te vernieuwen. Landelijk zijn er 10 profielen Aeres biedt het profiel Groen. De leerstof wordt binnen het beroepsgerichte deel aangeboden in de vorm van thema's. In de hier bovengenoemde opdracht werd voor het eerst een proef gedaan met een vakoverstijgende opdracht binnen de algemene vakken. Zowel voor docenten als leerlingen een uitdaging.

Nieuw
Er is hard gewerkt door de leerlingen aan deze opdracht. Elk groepje heeft er zijn eigen invulling aan gegeven. José Dorresteijn, docent onderwijsontwikkeling: 'Wat de leerlingen mee moesten nemen in hun opdracht waren de onderwerpen milieu en duurzaamheid, entertainment en pr, een plattegrond op schaal en presenteren. De bedoeling van deze pilot was om te onderzoeken of en hoe we met deze manier van werken de motivatie van de leerlingen om nieuwe dingen te leren kunnen vergroten. We proberen ze op deze manier te laten ervaren waarom je iets nieuws moet leren en hoe je dat direct kunt toepassen'. De manier van werken is nieuw voor de docenten en leerlingen. Lieke Hilligehekken, docent Nederlands: 'Bij deze manier van werken verandert de rol van docent in coach en dat bevalt mij wel'.

Presentatie
Voor de presentaties is twee uur uitgetrokken. Op voorhand wordt kort een presentatie gegeven door een groepje. Zij hebben een luxe camping bedacht, want zo is hun algemene visie: tijdens een vakantie moet je niets hoeven doen. De camping ligt verdeeld over eilandjes die met bootjes te bereiken zijn, over een strippenkaart om van het ene eiland naar het andere te worden vervoerd is nagedacht. Er is een schoonmaakservice, een restaurant inclusief volledig menu en een disco. Docenten en leerlingen zijn beiden trots op het resultaat vertelt biologiedocent Zoya Pouria. Er zullen na afloop enquêtes worden afgenomen bij de leerlingen om te horen hoe ze deze nieuwe manier van werken hebben ervaren en of ze denken dat het voor nu de juiste manier is waarmee de school door kan gaan.