Jan Stoker met z'n symbool van de actie: 'Een brandblusser met een zeil waarop de doelen staan vermeld'.
Jan Stoker met z'n symbool van de actie: 'Een brandblusser met een zeil waarop de doelen staan vermeld'.

Alternatieve zeiltocht groeide uit tot een grote sponsoractie

Algemeen Activiteiten

door Rob Klaassen

Jan Stoker is naast z'n lidmaatschap van de Biltse brandweer, z'n hele leven al een fanatiek (zee-)zeiler. Hij doet dat al ruim 30 jaar samen met de broers Alwin en Paul Zaal. Dit voorjaar vatten zij het plan op mee te doen aan de 24-uurs zeilrace op het IJsselmeer op 24 en 25 augustus. Een wedstrijd, waar ongeveer 400 zeilboten aan meedoen en die voor elke zeiler een enorme uitdaging is.

Nare familieomstandigheden, twee gevallen van kanker in hun nabije omgeving, maakten dat zij hieraan niet konden deelnemen. Twee maanden later (19 en 20 oktober) hebben zij alsnog de tocht gedaan. Een zeer bijzondere tocht, waarbij zij geld inzamelden voor twee doelen: 'Stichting Vaarkracht' en 'Stichting Maarten Van Der Weijden Foundation'.

Jan Stoker: 'In maart begonnen onze plannen serieus te worden om aan de 24-uurs zeilwedstrijd op het IJsselmeer deel te gaan nemen. We zeilen al zo'n 30 jaar met z'n drieën met mijn zeiljacht de 'Malle Piet'. De wedstrijd zou dus plaatsvinden op 24 en 25 augustus. Weet je wat vooral leuk is aan zo'n wedstrijd? Het is de voorbereiding, het er naartoe leven, het wedstrijd-klaarmaken van de boot en al het gedoe eromheen. De voorpret is haast nog leuker dan de wedstrijd zelf. We waren drukdoende met al die voorbereidingen, toen we dit voorjaar werden opgeschrikt door het bericht dat een van onze naaste familieleden kanker bleek te hebben. Na overleg werd besloten dat we toch aan de wedstrijd zouden deelnemen. Helaas werden we begin augustus opnieuw met zo'n naar bericht geconfronteerd. Weer bleek iemand uit onze directe omgeving een ernstige vorm van kanker te hebben. We beseften toen dat de wedstrijd van 24 en 25 augustus het niet zou worden'.

Goede doelen
'We hadden net alles voor de wedstrijd gereed. We hadden ons startnummer '816' en de boot was wedstrijd-klaar. In september besloten we om alsnog deze tocht te maken. Wel in een andere vorm. We wilden iets gaan doen met alle ellende die ons had getroffen. We besloten met onze tocht gelden in te zamelen en dit over twee organisaties te verdelen die zich met kanker bezighouden. Dit betreft 'Stichting Vaarkracht'. Deze stichting heeft als motto 'even een moment geen kankerpatiënt'. Deze stichting organiseert dat kankerpatiënten en hun begeleiders een dag kunnen varen. Vrijwilligers melden zich hiervoor aan. Deze zeiltochten zijn een groot succes, zowel voor de schippers als voor hun patiënten. Daarnaast 'Stichting Maarten van der Weijden Foundation'. Een stichting die zich bezighoudt met het onderzoek naar kanker. Wat wij daarbij in gedachten hadden was om 50 vrienden en bekenden te benaderen, die ons zouden sponsoren voor € 0,05 per zeemijl. We hoopten op die manier zo'n € 400,00 bij elkaar te sprokkelen; € 200,00 voor elke stichting'.

Brandweer.
'Op 22 september hadden we een korpsavond van de brandweer De Bilt in Maartensdijk. Ook burgemeester Sjoerd Potters was daarbij aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst gaf de burgemeester mij het woord om ons sponsorproject toe te lichten. Het enthousiasme dat ik toen meemaakte heeft mij met stomheid geslagen. De 111 en 112 van Brandweer Bilthoven hadden voor de korpsavond een donatie-pot gemaakt. Een brandblusser met een zeil erop werd uiteindelijk het symbool van de actie en heeft in menig winkel in de etalage gestaan. De actie werd door de havenmeester van Urk enthousiast opgepakt en hij startte een eigen sponsoractie waarna de havensteden Medenblik, Lelystad, Makkum, Volendam en Enkhuizen zich aansloten. Gelukkig werd de organisatie door 'Stichting Vaarkracht' van ons overgenomen, zodat wij ons konden blijven richten op het zeilen zelf. Het was echt ongelooflijk wat er allemaal van de grond kwam'.

De 24-uurstocht.
'Op vrijdagavond 19 oktober gingen we in de haven van Urk van start. En wat voor een start. Brandweer Bilthoven deed de Malle Piet uitgeleide met waterbogen vanaf de kade. Schepen van KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) Urk begeleidden ons met een zogenoemd 'First Mile Salute' met noodsignalen. Zaterdag was de finish in Medenblik. Wat er daar gebeurde was echt om nooit te vergeten. Met noodsignalen onder stralen van Brandweer Medenblik en Brandweer Bilthoven werden we onder applaus vanaf de kade binnengehaald. Echt fantastisch. Ik ben nog steeds beduusd van wat er allemaal in zo'n korte tijd teweeg is gebracht. Een punt viel wat tegen. We hadden gehoopt 150 zeemijl af te leggen. Doordat we tot 3 uur 's nachts vrijwel geen wind hadden zijn dat er helaas 105 geworden. Het is de natuur, die laat zich, zelfs door een sponsoractie, niet dwingen'.

Opbrengst
'Als je bedenkt, dat we oorspronkelijk uit gingen van € 400,00 totaal zijn wij dit weekend uitgekomen op een bedrag maar liefst € 7.000,00. Echt ongelooflijk. We zijn iedereen dankbaar die ons zo goed met deze actie hebben geholpen. Het is iets wat je nooit meer zal vergeten. Ongelooflijk dit te hebben meegemaakt'.