Logo vierklank.nl
Lauk Spelberg, Evert van Leersum, Janneke van Valkenburg en Koosje Vos-Butijn heten iedereen van harte welkom tijdens Allerzielen.
Lauk Spelberg, Evert van Leersum, Janneke van Valkenburg en Koosje Vos-Butijn heten iedereen van harte welkom tijdens Allerzielen.

Viering Allerzielen

Op initiatief van de Raad van Kerken De Bilt e.o., gemeente De Bilt en Tap Dela Uitvaartzorg is vrijdagavond 2 november weer gelegenheid om overleden dierbaren op bijzondere wijze te gedenken. De bijeenkomsten vinden plaats op begraafplaats en crematorium Den en Rust en in de Opstandingskerk, in combinatie met begraafplaats Brandenburg te Bilthoven.

door Walter Eijndhoven

'Op deze dag wordt onze verbondenheid met de overledenen herdacht', vertelt Janneke van Valkenburg, evenementencoördinator bij coöperatie Dela. Al meer dan duizend jaar vieren de katholieken deze dag in november. In 998 bepaalt abt Odilo, afkomstig uit één der verbonden kloosters met Cluny, dat op de dag na Allerheiligen, de gestorvenen op bijzondere liturgische wijze herdacht moeten worden. In de veertiende eeuw werd deze herdenkingsdag algemeen in de Rooms-Katholieke Kerk. De Lutherse Kerk herdenkt haar gestorvenen op Eeuwigheidszondag, ook in november. Deze dag vindt altijd plaats op de laatste zondag voor het begin van de Advent. Tegenwoordig herdenkt de Katholieke kerk, samen met de Protestanten, hun overledenen.

Brandende kaars
'Sinds 2009 zijn wij verantwoordelijk voor de viering van Allerzielen in gemeente De Bilt. Het eerste jaar kwamen 45 mensen op ons evenement af, vorig jaar waren reeds meer dan 800 mensen aanwezig en dit jaar hopen wij natuurlijk op nog meer belangstellenden', vertelt Lauk Spelberg, voorganger bij de Woudkapel in Bilthoven. Door alle brandende kaarsen ziet de begraafplaats er heel sfeervol uit. Maar voordat iedereen met een brandende kaars naar het graf van zijn of haar geliefde gaat, vindt een dienst plaats in de aula van Den en Rust, begeleid door Lauk Spelberg of in de Opstandingskerk, begeleid door dominee Evert van Leersum. Tijdens de bijeenkomst in de ontmoetingsruimte worden teksten en gedichten afgewisseld met harpmuziek, gespeeld door Marjan de Haer in de aula van Den en Rust en door Mieke Snoek in de Opstandingskerk.

Koud en nat
Bij de uitgang van de aula worden kaarsen uitgereikt en kan naar het graf of de urn worden gelopen, in groepjes of alleen. 'Op Den en Rust staan ongeveer 2.500 fakkels, verspreid over de hele begraafplaats. Ook op Brandenburg vindt een bijeenkomst plaats. Alle paden zijn verlicht, zodat iedereen de weg eenvoudig kan vinden op de begraafplaats. 'Natuurlijk kan het al best koud en nat zijn in november en daarom hebben wij voor onze gasten een tent opgezet, waar zij warme chocolademelk of glühwein kunnen verkrijgen. Bij terugkeer in de ontmoetingsruimte of in de hal van de kerk is iedereen vrij om nog wat na te praten met elkaar onder het genot van koffie of thee', vervolgt Van Valkenburg.

Afstemming
Locatiemanager Huib Schreuders is verantwoordelijk voor het goed verlopen van de avond. Hij zorgt voor de inrichting van de aula, de begraafplaats moet netjes zijn, hij zorgt ervoor dat 2.500 brandende kaarsen langs de paden staan en dat er voldoende olie is. Ook alle voordrachten moeten kloppen met de harpmuziek, zodat alles op elkaar is afgestemd.

Bij beide begraafplaatsen is de ontvangst vanaf 17.00 uur, de dienst begint om 17.30 uur en de gang naar het graf met kaars begint om 18.00 uur. Op Den en Rust vindt ook nog een tweede bijeenkomst plaats, vanaf 18.00 uur. Deze begint dan om 18.30 uur en de gang naar het graf vangt dan aan om 19.00 uur. Voor beide locaties geldt dat iedereen van harte welkom is, ook als men geen of een ander geloof aanhangt.

Allerzielen.

Wat is tijd in

kader van de

menselijke

eeuwigheden.

De warmte van

een zonnestraal.

Een druppel in

de oceaan.

De levenden

en hun doden

met elkaar in

ziel verbonden.

In een alles om-

vattend bewustzijn

dat wij soms

God noemen.

Hoe het daarboven

is of misschien

is boven wel

beneden.

Tussen ons in

wanneer we over

hen spreken

zonder woorden.

Aandacht voor hen

houdt ze in leven.

Blijven ze in

ons bestaan.

Inge Gorris.

Meer berichten