Logo vierklank.nl
Frits Huisman en Hetty Loeb op het fietspad van het Kees Boekelaantje.
Frits Huisman en Hetty Loeb op het fietspad van het Kees Boekelaantje.

Wijkraad De Leijen maakt zich sterk voor veiliger fietsen

Een van de belangrijkste aspecten, waar de wijkraad De Leijen zich vanaf haar oprichting mee bezig houdt is de veiligheid in de wijk. Het succes van de ondertunneling van de spoorwegovergang is hiervan het meest aansprekende voorbeeld. Op zaterdag 27 oktober doet de Wijkraad mee met de actie van de ANWB 'Maak je buurt veiliger'.

door Rob Klaassen

Hetty Loeb, secretaris van Wijkraad De Leijen: 'De actie van de ANWB gaat op zaterdag 27 oktober van start. Dat is het weekend wanneer we de klok een uur terugzetten. Het begin van de wintertijd. Het is dan 's avonds een uur eerder donker. Het valt ieder jaar weer op dat heel veel fietsers zonder licht rondrijden. Levensgevaarlijk. Wat de ANWB met deze actie wil bereiken is dat fietsers worden gemotiveerd om hun licht aan te zetten en om indien nodig hun fietsverlichting te laten repareren. Het motto is: "Zet je licht aan". Dit wordt uitgevoerd door met behulp van een sjabloon zogenoemde tags met spuitkrijt op het fietspad aan te brengen. Deze sjablonen en zgn. spuitkrijt zijn verkrijgbaar bij de ANWB. De teksten en tekeningen op het fietspad worden 'tags' genoemd. Tekeningen/tags die de fietser moet aansporen z'n verlichting aan te doen of ervoor te zorgen dat de verlichting het doet'.

Waar
Frits Huisman, teamlid van de Wijkraad: 'We hebben hier in de wijk een zogenoemde snoeproute. Deze route, het Kees Boekelaantje, noemen we zo, omdat er dagelijks honderden scholieren over deze route vanuit Utrecht fietsen. Een route die naar de Werkplaats en het Nieuwe Lyceum voert. Een route die langs de Plus supermarkt loopt. Een supermarkt die door veel leerlingen wordt aangedaan om er het nodige te kopen en vervolgens te verorberen. De achtergelaten schillen en dozen treffen we helaas iets te vaak langs deze route aan. Vandaar de naam, snoeproute. Ook zien we, juist op deze route, dat hier en daar er nog wel het een en ander schort aan de verlichting van de fietsen. We willen met onze actie daarom veel tags op deze route aanbrengen. De fietspaden dus van de Kees Boekelaan en Eikenlaan". Als mensen nog andere suggesties hebben voor andere plekken dan nodigen we ze graag uit dit aan ons door te geven. Ze kunnen dat het beste doen door een mail te zenden naar info@wijkraaddeleijen.nl'.

Politie
Hetty: 'Wat erg fijn is, dat we van onze wijkagent Floris Moord hoorden dat ook de politie bezig is acties te voeren voor betere fietsverlichting. Zo worden er posters gemaakt met als motto 'Ik fiets verlicht in De Leijen'. Ze gaan ook zaterdag met ons mee om tags op de fietspaden aan te brengen. De actie krijgt op deze manier steeds meer 'body'.

Actieve mensen die het team willen versterken zijn van harte welkom. Kijk op www.wijkraaddeleijen.nl voor meer info.

Meer berichten