Logo vierklank.nl
Dominee Benedikte Bos en schooldirecteur Ella Prins (rechts).
Dominee Benedikte Bos en schooldirecteur Ella Prins (rechts).

Groots afscheid dominee Benedikte Bos

Met voordrachten, toespraken, liederen en veel anekdotes nam de Protestantse Gemeente Bilthoven op zaterdag 25 augustus in de Centrumkerk in Bilthoven afscheid van Benedikte Bos. Zondag 26 augustus werd een afscheidsdienst gehouden waar Piet Stammes, voorzitter van de Algemene Kerkenraad een toespraak hield. De dominee vertrekt naar de Amstelkerk in Ouderkerk aan de Amstel waar op zondag 16 september de intrededienst plaatsvindt.

door Guus Geebel

Benedikte Bos werd in 1967 in Harderwijk geboren. Haar vader was predikant en om de vier tot zes jaar verhuisde het gezin naar een andere plaats. Benedikte heeft daarom niet echt een plek waarvan ze kan zeggen, daar ben ik opgegroeid. Telkens als ze ergens een beetje gesetteld was moest ze weer verhuizen. 'Dat maakte je wel flexibel.' Benedikte studeerde acht jaar theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Die stad was voor het eerst een plaats waar ze langere tijd woonde. 'Na Amsterdam heb ik in 1995 een beroep gekregen in Nijemirdum in de Zuidwesthoek van Friesland. Het was een agrarische gemeente, maar ik zocht het toch wat meer in een ander type gemeente. Die vond ik in 2000 in Bilthoven.'

Ezel
'Ik heb hier achttien prachtjaren gehad', zegt Benedikte. Het mooiste noemt zij het vertrouwen dat mensen haar gaven en wat zij voor mensen heeft mogen betekenen. Bij het afscheid werd ook nog ingegaan op een aantal opvallende gebeurtenissen, zoals de ezel die twee jaar geleden met Palmpasen de kerk inkwam. Tijdens die dienst vertelde Benedikte de geboeid luisterende kinderen een verhaal waarom ezels een witte neus hebben. Dat kwam omdat een ezel met zijn neus de hemelspoort had aangeraakt. Ook haar voorliefde voor mooie auto's kwam uitgebreid aan de orde in de toespraken. Harold Oechies en Paul Wansink waarmee Benedikte Bos heeft samengewerkt voerden het woord, evenals haar vader.

Julianaschool
Ook directeur Ella Prins van de naast de kerk staande Julianaschool en Benedikte Bos hebben heel nauw samengewerkt. Ella vertelt over de maandopening die de school al sinds jaar en dag houdt. 'Benedikte en ik zagen er het belang van in om dat te blijven doen. De manier waarop dat nu gebeurt is natuurlijk anders dan vroeger. Het is ooit begonnen in de hal van de school met een orgeltje waar een Bijbelverhaal werd verteld en liederen werden gezongen. Nu vindt de maandopening plaats in de Centrumkerk. Kinderen vinden de het prachtig en gaan er graag heen. Dat komt ook door het maatschappelijk belang wat we erin gebracht hebben. Het sociale element krijgt ook aandacht, zoals het voorstellen van nieuwe leerlingen of een bepaalde verjaardag.'

Samen
Ook op een andere manier werken kerk en school samen. Zo gaf Benedikte filosofielessen aan leerlingen van de school. 'Ze kwamen wekelijks naar de Centrumkerk en dan ging ik een uurlang met ze filosoferen over levensvragen.' Ella Prins: 'Benedikte heeft door de maandopeningen de school heel goed leren kennen. In 2012 overleden twee leerkrachten van de school en hadden we met elkaar Benedikte nodig om dat te verwerken. Het gebeurt ook dat kinderen waar een opa of oma van is overleden vragen of ze met Benedikte mogen praten.' Ella benadrukt dat de contacten van de school niet alleen met de kerk bestaan, maar ook met de omgeving en ondernemers die daar gevestigd zijn. Benedikte noemt ook de Kerstviering in de openlucht die de kerk en de school twee jaar geleden organiseerden. Die  zorgde voor grote verbondenheid. De kindercantorij met leerlingen van de Julianaschool zingt bij kerkdiensten.' Dominee Benedikte Bos en haar man Tjeerd ten Brink verhuizen 4 september naar Ouderkerk aan de Amstel.

Meer berichten