Logo vierklank.nl

Woonspraak zoekt bestuursleden

Huurdersvereniging Woonspraak zet zich in voor goede, betaalbare woningen en vormt een brug tussen huurders en woonstichting SSW.

Woonspraak is dringend op zoek naar jonge enthousiaste, daadkrachtige bestuursleden, die op vrijwillige basis willen opkomen voor betaalbaar en goed wonen en het zichtbaar maken van Woonspraak. De vereniging is blij met actieve leden, die mogelijk ervaring hebben met financiële vraagstukken, maar ook geïnteresseerd of ingewerkt zijn voor wat betreft regels van bouwen en toewijzen. Er wordt regelmatig met woonstichting SSW (directie en raad van commissarissen) overlegd en met de gemeente De Bilt. Jaarlijks wordt een ALV (Algemene Ledenvergadering (met de leden) van Woonspraak gehouden.

Het kantoor is gevestigd op de Prins Hendriklaan 142 te Bilthoven. Wanneer iemand belangstelling heeft voor de functie van bestuurslid: bel 06 51983127 (R. Rothe, secretaris) of mail richard@woonspraak.nl of met P.R.-lid M.Clark, (marlene@woonspraak.nl); evt. ook voor meer informatie.

Meer berichten