Logo vierklank.nl
Politiek

PvdA De Bilt wil 'mistery burger onderzoek'

Vinden inwoners de weg naar lokale zorg en voorzieningen op het gebied WMO, Jeugdzorg, Participatie en Minimabeleid? Hoe klantvriendelijk en klantgericht is dat? Is informatie eenvoudig te vinden en begrijpelijk?

PvdA-raadslid Erik van Esterik: 'We weten nog erg weinig of er op dit terrein verbeteringen mogelijk zijn. Er is nooit een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar wat inwoners tegenkomen. Ons idee is een soort 'mistery guest' of in dit geval een 'mistery burger' onderzoek te houden."

Vragen
De PvdA denkt aan vragen over wat mensen tegenkomen als ze bijvoorbeeld: een bijstandsuitkering aanvragen, gebruik moeten of willen maken van schulphulpverlening, kwijtschelding aan willen vragen, zorg nodig hebben in de vorm van huishoudelijke hulp, aanpassing van hun woningen of andere beschikbare voorzieningen of jeugdzorg nodig hebben. Van Esterik: 'Een dergelijk onderzoek zou wel eens heel veel informatie op kunnen leveren die we ten gunste van inwoners en cliënten kunnen gebruiken om werkwijzen en informatie te verbeteren. Allereerst willen we weten of de WMO Adviesraad, de Ouderenraad en de Cliëntenraad het nut inzien van een dergelijk onderzoek'. De PvdA dient het voorstel in september in.

Geheim
Van Esterik: 'Overigens bedoelen we hiermee niet, dat een dergelijk 'mistery burger' onderzoek geheim is voor de betreffende instanties. Het zou juist heel mooi zijn als organisaties als de Regionale Sociale Dienst, het Sociaal Team, de gemeente zelf en de BGHU er voor open staan en er vooraf bij betrokken zijn. Het onderzoek moet bovendien ook integer zijn. Het is niet bedoeld om de instanties of hun medewerkers in verlegenheid te brengen'.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>