Logo vierklank.nl
Tonny Bitter en Loeky Weinberg willen beter geïnformeerd worden.
Tonny Bitter en Loeky Weinberg willen beter geïnformeerd worden.
Algemeen

Onduidelijkheid over kwijtschelding belasting

De Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt constateert dat bijstandsgerechtigden die tot nu toe kwijtschelding kregen van gemeentelijke belasting dit keer een aanslag kregen. Loeky Weinberg is lid van de cliëntenraad. Zij kreeg op 25 januari een brief waarin dit werd meegedeeld en op 27 januari lag de aanslag in de bus. Het eerste gedeelte moest vóór eind februari betaald zijn. 'Dat soort bedragen kunnen mensen gewoon niet betalen.'

Door Guus Geebel

Loeky Weinberg en Tonny Bitter, voorzitter van de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt zeggen hiermee overvallen te zijn. Loeky Weinberg: 'Het blijkt dat bij de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) een andere norm gehanteerd wordt over het vermogen dat cliënten mogen hebben. Een alleenstaande in de bijstand mag 5.000 euro hebben, voor een gezin is dat 10.000 euro. Iedere gemeente mag de kwijtschelding zelf invullen. 'Dat is heel verwarrend. De gemeente De Bilt legt de norm om voor kwijtschelding in aanmerking te komen op 2.000 euro, dat is aanmerkelijk lager dan de norm van de RSD (Regionale Sociale Dienst) en de wettelijke norm.' Loeky noemt als voorbeeld iemand die in de loop van de jaren van zijn uitkering 3.000 euro gespaard heeft. Die heeft dan een vermogen boven de 2.000 euro en krijgt geen kwijtschelding van de gemeentelijke belasting. En dat bedraagt voor een alleenstaande al ruim 500 euro.

Kwijtschelding
'Tot nu toe kreeg je automatisch kwijtschelding als je in de bijstand zat. In de brief van 25 januari deelde de RSD mee dat de kwijtschelding op een andere manier verloopt en de BghU schreef dat de normen nu anders zijn, en dat er opnieuw kwijtschelding moest worden aangevraagd. De RSD schreef er ook nog bij dat als je in aanmerking wil komen gebruik kunt maken van de formulierenbrigade. Daarvoor moet je dan naar Zeist. Als je eventueel in financiële problemen zou komen, kun je naar de schuldhulpverlening gaan. Waar halen ze het vandaan', verzucht Loeky Weinberg. 'Willen ze mensen in de bijstand ook nog in de schuldhulpverlening hebben.' Ze werd daar heel boos om.

Informatie
Tonny Bitter vindt het absurd dat mensen niet tijdig zijn geïnformeerd dat het anders geregeld gaat worden. Van het Landelijk Informatie Centrum, waarover wethouder Hans Mieras in de raad sprak, hebben ze nooit gehoord. Loeky Weinberg vindt het logisch dat er gecontroleerd wordt. Dat is de taak van de RSD. De taak van de BghU is het uitvoeren van de opdracht van de gemeente. Eind vorig jaar wist de RSD al dat de BghU het op een andere manier ging uitvoeren. Zij vraagt zich af waarom mensen toen niet meteen zijn geïnformeerd. 'We zijn op onderzoek uitgegaan. Uiteindelijk geeft de gemeente de opdrachten. Die wijst naar de RSD en die zegt weer dat de BghU het uitvoert. De cliëntenraad heeft opheldering gevraagd bij wethouder Ebbe Rost van Tonningen. Die heeft pas geantwoord nadat er in de pers een publicatie was verschenen waarin stond dat we al op 1 februari een brief hadden gestuurd.'

Duidelijkheid
De cliëntenraad wil duidelijkheid over alle zaken die de cliënten aangaan en wil dat mensen tijdig geïnformeerd worden, met een duidelijke uitleg waarom een en ander gebeurt. De gemeentelijke belasting wordt alleen in De Bilt en Utrechtse Heuvelrug op deze wijze toegepast. 'Bij de gemeente wordt gezegd dat het landelijk is, maar dat is niet zo. Het is een besluit van de gemeente. Waarom moet dat op deze manier.' Begin februari is Loeky Weinberg in verweer gegaan maar zij heeft tot nu toe nog niets gehoord. 'Als ik geen kwijtschelding krijg moet de belasting in een keer betaald worden, terwijl ik altijd volledige vrijstelling kreeg.'

Motie
Loeky Weinberg: 'Als het dit jaar anders is moet er een wijziging geweest zijn. Die is met de Cliëntenraad nooit besproken. De RSD zei dat de BghU hen had benaderd om te zeggen dat normaal de BghU inzage kan krijgen bij de RSD. De BghU zegt dat dit wettelijk niet meer mag. Maar wij hebben als bijstandsgerechtigden ooit onze handtekening daarvoor gezet. Ons doel is in ieder geval dat de cliënten eerder en beter geïnformeerd worden en dat dit teruggedraaid wordt. In de commissie Burger en Bestuur op 16 maart stelde Krischan Hagedoorn (PvdA) hier vragen over en hij kondigde samen met GroenLinks een motie aan voor de raad van 30 maart.

Meer berichten