Anne-Kris, Laura en Bart namen stralend de bloemen, de studiebeurs van 1500 euro en het levenslange vriendenlidmaatschap van het Rijksmuseum in ontvangst.
Anne-Kris, Laura en Bart namen stralend de bloemen, de studiebeurs van 1500 euro en het levenslange vriendenlidmaatschap van het Rijksmuseum in ontvangst.

PWS-prijs Rijksmuseum

Algemeen Kunst & Cultuur

Anne-Kris Koomen, Laura de Vlak en Bart van Beerschoten uit vwo-6 van de Werkplaats hebben het Rijksmuseum Junior Fellowship 2017 gewonnen. Zij hebben een profielwerkstuk geschreven, dat bestaat uit een verslag van hun literair en historisch onderzoek én zij hebben een historische roman geschreven en uitgegeven: De Opdracht.

Vrijdag 17 maart vond de bekendmaking van de winnaars van de waardevolle prijs plaats in het Rijksmuseum in Amsterdam. Alle makers van de negen genomineerde profielwerkstukken hebben vijf dagen workshops gevolgd in het museum. Tijdens de afsluitende middag toonden zij de films die zij onder leiding van de NTR hebben gemaakt en verzorgden zij rondleidingen, die zij zelf hebben samengesteld over de achttiende, negentiende en twintigste eeuw door het museum.

Van Liempt
Ad van Liempt (juryvoorzitter en voormalig chef Geschiedenis van de NTR) prees de hoge kwaliteit van het bronnenonderzoek dat het drietal verrichtte. 'Goed bronnenonderzoek is enorm belangrijk en dit hebben zij voortreffelijk gedaan.' Jurylid Lotte Jensen (universitair hoofddocent historische Letterkunde Nijmegen) was onder de indruk van de historische roman. 'De Opdracht is zeer goed van stijl, is grappig geschreven en is interessant vanwege de vrij onbekende aanslag die op beeldende wijze aan het papier is toevertrouwd.'             (Marian Kleverkamp)

!