SSW-directeur Sylvia Janssen zet uiteen, wat de opdracht van de SSW is in de huisvesting van statushouders.
SSW-directeur Sylvia Janssen zet uiteen, wat de opdracht van de SSW is in de huisvesting van statushouders.

PRS De Bilt over vluchtelingen en statushouders

Algemeen Algemeen

Woensdag 14 juni organiseerde het Platform Respectvol Samenleven (PRS) De Bilt een openbare avond over het vluchtelingenvraagstuk. Door de toename van vluchtelingen en de achterstand in de huisvesting van zgn. statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) paste dit onderwerp naadloos in het jaarthema van het Platform voor 2016: Vluchtelingen onder dak.

Er was een goede opkomst van belangstellenden en organisaties,die betrokken zijn bij het huisvesten en integreren van deze mensen. Narine Khenkikian, voormalig vluchtelinge uit Syrië, vertelde over haar strijd om succesvol lid te worden van onze samenleving. Zij ondervond hierbij veel steun van de basisschool van haar kinderen, maar ook van particulieren en natuurlijk van het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. Maar zij vertelde ook hoe knellend en belemmerend de landelijke regels zijn bij bijv. het erkennen van diploma's in Syrië behaald. Vechtlust om iets te bereiken heeft haar een plaats gegeven in de Biltse samenleving, waar zij nu ruim 15 jaar met haar gezin woont.

Huisvesten
Sylvia Janssen, directeur van de SSW, vertelde over de opdracht, die de woonstichting heeft in het huisvesten van statushouders. Statushouders, maar ook een deel van de reguliere woningzoekenden, hebben een urgentieverklaring en daarmee voorrang in de huisvesting. Het is inmiddels algemeen bekend dat de wachtlijsten in deze gemeente lang zijn en dat er een grote achterstand is in het huisvesten van statushouders. Hoopvol is hierbij het bewonersinitiatief van de Essenkamp om de mensen een plaats te geven in hun wijk.

Steunpunt
Tot slot vertelde Hanneke Eilers, coördinator van het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt over de rol van het Steunpunt en haar vele vrijwilligers in het integratieproces van de statushouders. Begeleiding in allerlei dagelijkse bezigheden, zoals boodschappen doen, kwamen aan orde. Maar ook het belang om de Nederlandse taal te beheersen.

Pauze
Na de pauze vond er een levendig gesprek plaats met vragen als: 'Watt doet dit met je?' en 'Wat kunnen we doen?'. Er kwamen meerdere ideeën naar voren, zoals: 'Denk na over het huisvesten in leegkomende kamers in verzorgingshuizen en kantoren'. Ook werd het belang genoemd van kunst en cultuur als bindende elementen. Maar ook sport en samen eten. En dan niet te vergeten hoe goed het is om nieuwkomers in de straat te verwelkomen.

Gedicht
PRS De Bilt-voorzitter Gert Landman sloot af met een gezongen gedicht:                  

hand in hand in de wind                                                                                                                                             
oog in oog in de regen                                                                                                                                             
woord en gebaar                                                                                                                                                 
dicht bij elkaar                                                                                                                                                              
tot je een welkom vindt                                                                                                                                                 
een andere naam voor vrede

Daarna was het stil. Ontroering en een gezamenlijk gevoel van urgentie waren voelbaar.

(Frans Poot, lid PRS De Bilt)