Wethouder Brommersma, gedeputeerde Van den Berg, De Verduurzamers en directie plus projectteam SSW luisteren bij beide flats naar de toelichting door architect Jeroen Osendarp.
Wethouder Brommersma, gedeputeerde Van den Berg, De Verduurzamers en directie plus projectteam SSW luisteren bij beide flats naar de toelichting door architect Jeroen Osendarp. Foto: Renée Krijgsman

Routekaart naar energieneutraal 2030

Algemeen Bilts OndernemersNieuws

Onderwijsinstelling Delta sluit aan

Donderdag 16 februari was het Bilts Energie Beraad bij het Poonawalla Science Park, het voormalig RIVM-terrein, bijeen om de route naar een energieneutraal De Bilt in 2030 te concretiseren. Om deze ambitie te bekrachtigen ondertekenden op 25 augustus 2016 al 16 belangrijke Biltse partners (bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten) een intentieovereenkomst, het Bilts Energie Akkoord. Onderwijsstichting Delta sluit zich hier nu bij aan door het akkoord te ondertekenen.

De gemeente De Bilt en energiecoöperatie BENG! willen in 2030 energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat er binnen de gemeentegrenzen evenveel energie opgewekt wordt als er verbruikt wordt. Om de ambitie uit te voeren hebben de partners in augustus initiatieven benoemd. Deze zijn nu uitgewerkt in actieplannen en vormen samen een zogenaamde routekaart naar een energieneutrale gemeente in 2030. Centrale onderwerpen zijn energiebesparing en het opwekken van groene energie.

De partners, onder de naam Bilts Energie Beraad, komen onder leiding van de burgemeester regelmatig bijeen om elkaar op de hoogte houden van de voortgang van de projecten en om nieuwe kansen bespreken. Tijdens deze bijeenkomst, voorgezeten door waarnemend burgemeester Verkerk, bespreekt het beraad de strategische gemeentelijke energie-agenda voor de periode tot 2030 en de daarbij behorende uitdagingen en dilemma's.

Partners
Het beraad is geïnitieerd door de gemeente De Bilt en energiecoöperatie BENG!. BENG! is de drijvende kracht achter het akkoord en ondersteunt partners in het traject naar een energieneutrale gemeente. Partner Poonawalla Science Park BV was donderdag gastheer voor het beraad. De andere partners die het Bilts Energie Akkoord hebben getekend zijn: het ingenieurs- en adviseursbureau Sweco (voorheen Grontmij), woonstichting SSW, energieleverancier Eneco, Kindergemeenschap De Werkplaats, LTO Noord namens de lokale agrarische sector, de koepel Biltse Sport Federatie, het bedrijvenoverleg Business Contact De Bilt, Het Utrechts Landschap, Energienetbeheerder Stedin, het Energiecentrum De Bilt, zorginstelling De Bilthuysen, Het KNMI en Poonawalla Science Park BV. Met de ondertekening door Stichting Delta De Bilt zijn er daarmee 17 partners die via concrete projecten samenwerken naar het einddoel.

Stichting Delta De Bilt beheert en bestuurt tien basisscholen in de gemeente De Bilt en kan daarmee een flinke bijdrage leveren aan het einddoel. Als onderwijskoepel en scholenbeheerder heeft Delta invloed op duurzame aanpassingen aan scholen. Martin van Veelen, algemeen directeur van Stichting Delta De Bilt: 'Onze bijdrage gaat bovendien verder dan vastgoed en bedrijfsvoering. Het is juist zo waardevol dat we met kinderen en ouders praten over het thema energie. Kinderen zijn de toekomst. Wij willen kinderen meegeven dat zij de wereld daadwerkelijk kunnen veranderen'.

Vervolg routekaart
De gemeente heeft zelf uiteraard ook een rol in de route tot 2030. Deze is uitgewerkt in 'De routekaart naar een energie-neutrale gemeente in 2030'. Daarin zijn de uitgangspunten opgenomen die de energie-tranisitie en de uitwerking van de actieplannen mogelijk maken. Ook is in de routekaart nieuw beleid ten aanzien van zonnevelden uitgewerkt als een concreet instrument om het einddoel te behalen. De routekaart is geagendeerd op de raadscommissievergadering op 16 maart en komt in de gemeenteraadsvergadering op 30 maart.

!