Logo vierklank.nl
Directeur bedrijfsvoering Jos Heuer van De Werkplaats Kindergemeenschap met het duurzaamheidsymbool.
Directeur bedrijfsvoering Jos Heuer van De Werkplaats Kindergemeenschap met het duurzaamheidsymbool.
Algemeen

Intentieovereenkomst Bilts Energie Akkoord bekrachtigd

In de trouwzaal van Jagtlust ondertekenden donderdag 25 augustus de gemeente De Bilt en vijftien Biltse bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten het Bilts Energie Akkoord. In  deze intentieovereenkomst geven de ondertekenaars aan zich in te zetten om in 2030 de gemeente De Bilt energieneutraal te laten zijn.

Door Guus Geebel

Energieneutraal wil zeggen dat er evenveel energie opgewekt wordt als er verbruikt wordt. Ter voorbereiding op het energieakkoord zijn onder leiding van burgemeester Arjen Gerritsen twee bijeenkomsten gehouden waar de mogelijkheden om deze ambitie te realiseren werden verkend. Burgemeester Arjen Gerritsen schetst in zijn openingswoord de weg naar dit moment. 'We zitten hier met mensen die hebben samengewerkt om het Bilts Energie Akkoord gestalte te geven. Er zijn ideeën uitgewisseld en er is kennis gedeeld om te zien hoe we met elkaar een lokaal energieakkoord kunnen sluiten.' Gerritsen ziet mogelijkheden om op een voor de toekomst verantwoorde manier met energie om te gaan. 'Ook voor degenen die na ons komen.'

Duurzaamheid
Burgemeester Gerritsen noemt de gemeente De Bilt een hele vruchtbare voedingsbodem voor dit soort ideeën. 'We prijzen ons gelukkig dat we een gemeente mogen meebesturen waarin ondernemers, instellingen, andere overheden, onderwijs, het KNMI en Bilthoven Biologicals zich daar allemaal rekenschap van willen geven.' Gerritsen kijkt met veel genoegen terug op gesprekken waar met elkaar over duurzaamheid en energie is gesproken. 'Het bleek dat mensen vaak veel meer met elkaar gemeen hadden dan op voorhand was gedacht. Het thema energie is zo verbindend, dat we dat verband niet meer moeten loslaten.' BENG! noemt de burgemeester de grote motor achter het geheel. 'Vandaag bekrachtigen we met allerlei disciplines het Bilts Energie Akkoord. We leggen ons vast in een soort contract in het uitdragen van wat we met elkaar hebben geformuleerd.'

Initiatieven
Om de ambitie uit te voeren hebben de partners initiatieven en projecten benoemd. Energiecentrum De Bilt gaat samen met BENG! en Business Contact De Bilt (BCB) werken aan de verduurzaming van circa 140 Biltse bedrijven. Zorginstelling De Bilthuysen staat garant voor vijfhonderd zonnepanelen en streeft naar duurzaam inkoopbeleid. Het KNMI gebruikt honderd procent groene stroom en heeft inmiddels veertig procent bespaard op energie. Het instituut is bovendien bereid zijn dak beschikbaar stellen voor het installeren van zonnepanelen. Ook de eigenaar van het Antonie van Leeuwenterrein, Poonawalla Science Park BV, wil zijn daken inbrengen voor zonne-energie.

Partners  
Andere partners die het Bilts Energie Akkoord hebben ondertekend zijn: ingenieurs- en adviseurbureau Sweco, woonstichting SSW, energieleverancier Eneco, De Werkplaats Kindergemeenschap, LTO Noord namens de lokale agrarische sector, de Biltse Sport Federatie (BSF), het bedrijvenoverleg Business Contact De Bilt (BCB), het Utrechts Landschap en Energienetbeheerder Stedin. Dit najaar gaan alle partners de initiatieven en projecten waaraan zij zich verbonden hebben uitwerken in een actieplan.

Nog veertien jaar
Wethouder Anne Brommersma vindt het bijzonder dat het in zo korte tijd gelukt is tot dit akkoord te komen. 'Dit is het resultaat van het afgelopen half jaar. We moeten nu ook waarmaken wat we met elkaar bedacht hebben.' De wethouder vindt dat we er met de partners wel het tempo in moeten houden, want 2030 is heel dichtbij. 'Het is nog maar veertien jaar en we hebben heel hard te werken. Er liggen ook nog projecten die we gezamenlijk gaan doen, dus er liggen negentien voornemens die we gaan uitwerken.' Anne Brommersma vertelt dat er een projectbegeleider is aangezocht om de partners te ondersteunen. Daarnaast gaan de partners elkaar, onder de naam Bilts Energieberaad, regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van de projecten. Alle ondertekenaars kregen het duurzaamheidsymbool uitgereikt.         

Meer berichten