Afbeelding

Een gezonder De Bilt in 2040

Algemeen Algemeen

door Walter Eijnhoven

Samen voor De Bilt organiseerde op donderdag 9 juni het spel 'Een gezonder Nederland in 2040'. Onder leiding van Johan Melse van het RIVM en Ebbe Rost van Tonningen, gemeenteraadslid, speelden diverse Biltse groeperingen met elkaar het spel. De uitkomst van dit spel wordt weer gebruikt als input voor de bespreking van de gezondheidsnota eind juni.

In 2040 zijn de inwoners van Nederland op en top gezond. Wij leven lang en hebben de beste gezondheid van heel Europa, zowel lichamelijk als geestelijk. De overheid beschermt ons tegen alle mogelijke aanvallen op onze gezondheid, vanuit het milieu, ons voedsel of de veeteelt. Dat is het streven van de overheid, over 24 jaar. Maar voor het zover is, moet nog heel wat gebeuren. Daarom organiseerde Samen voor De Bilt, in samenwerking met het RIVM het spel 'Een gezonder Nederland in 2040', met  vertegenwoordigers uit allerlei groeperingen binnen de gemeente De Bilt. Ouderen, een huisarts, leerlingen van de Werkplaats, vertegenwoordigers van de WMO Adviesraad, MENS De Bilt, Reinaerde, De Bilthuysen, Vitras en Anne Brommersma, wethouder vanuit de gemeente. Jong, oud, arm, rijk, laag- of hoogopgeleid, samen speelden zij het spel, in de hoop dat de gemeente haar voordeel kan doen met de uitkomsten en De Bilt weer een stukje gezonder zal zijn in 2040.

Eerste gedeelte
De deelnemers kregen vier scenario's te zien waaruit zij konden kiezen, namelijk 'Op en top gezond', 'Iedereen doet mee', 'Heft in eigen handen' en 'Gezonde welvaart'. Door het zetten van diverse stappen- welke keuzes maken wij in 2015, 2020 en 2030-  werd de groep gevraagd de verschillen te verkleinen in gezondheid tussen armen en rijken. Dat viel nog niet mee, maar door met elkaar in discussie te gaan over wat beter is voor de toekomst van de samenleving werden toch compromissen gesloten tussen de deelnemers en werd het verschil in gezondheid tussen armere en rijkere groepen inderdaad verkleind.

Tweede gedeelte
In het tweede gedeelte van de ochtend konden alle deelnemers aangeven welke maatregelen zij belangrijk achtten voor een gezond De Bilt. Vooral het perpectief 'Iedereen doet mee', deed het erg goed. Jong en oud kozen voor oplossingen als: zo jong mogelijk beginnen met samenwerking, eenzame burgers uit hun sociaal isolement halen, betere communicatie tussen burger en overheid, coaches moeten meer letten op bewoners in hun wijk en schooluitval tegengaan. Veel jongeren stonden ook achter het perspectief 'Op en top gezond', met oplossingen als: wees bewust van eigen gedrag wat gezondheid betreft, een groter sportprogramma op school, accijnzen heffen op ongezond voedsel, minder verkeer in woonwijken.

Overhand
Ebbe Rost van Tonningen vertelt: 'Wat mij opviel was dat de jongeren de overhand hadden bij de keuze 'Op en top gezond' en 'Iedereen doet mee' deed het erg goed bij jong én oud, een duidelijke discrepantie tussen wat de bevolking wil en waar het kabinet voor staat, namelijk 'Het heft in eigen hand nemen'. Sterker nog, bij dit perspectief werd zelfs helemaal geen aandacht besteed door de deelnemers. Overal waar dit spel wordt gespeeld, zie je de kloof tussen wat de bevolking wil en waar het kabinet voor staat. Het lijkt mij toch, dat zij daar iets mee zullen moeten doen'.

Tevreden
Joanne Penning, directeur van Samen voor De Bilt kijkt tevreden terug op het evenement. Penning: Fijn dat zoveel geïnteresseerden tijd wilden vrijmaken, voor zoiets belangrijks als de gezondheid van De Bilt in 2040. Wij gaan nu verder met het uitwerken van het verslag en zullen de uitkomsten als input leveren voor de bespreking van de gezondheidsnota op 16 juni en voor de bespreking binnen de gemeenteraad op 30 juni aanstaande'. Connie Brouwer, afdelingshoofd RIVM vertelt nog: 'Iedereen kan het spel ook individueel spelen, via onze website. U kunt het spel vinden op: www.eengezondernederland.nl en klik op Speel 'Een gezonder Nederland in 2040''.