Logo vierklank.nl
De acteurs serveren zelf tijdens de pauze en na afloop van de toneelvoorstelling voor drie Zonnebloem-afdelingen.
De acteurs serveren zelf tijdens de pauze en na afloop van de toneelvoorstelling voor drie Zonnebloem-afdelingen.
Algemeen

Toneelvoorstelling voor Zonnebloem

Speciaal voor de Zonnebloem-afdelingen De Bilt - Bilthoven, Maartensdijk en Zeist heeft op 18 februari de toneelgroep Westbroek in het Dorpshuis van Westbroek het toneelstuk 'Voorzichtig…Breekbaar' opgevoerd.

De opvoering van dit blijspel was geheel belangeloos. Tijdens de pauze serveerden de spelers koffie, thee en iets lekkers, zelfgebakken door 6 vrijwilligers van de toneelvereniging! Na afloop was er voor iedereen een drankje. Er waren meer dan 100 Zonnebloem-deelnemers en vrijwilligers aanwezig. Iedereen heeft enorm genoten en de Zonnebloem is de toneelvereniging erg dankbaar voor deze voorstelling, waardoor velen een leuke middag hebben gehad en natuurlijk mede dank zij de inzet van de Zonnebloem vrijwilligers.

(Lout Bracke)

Meer berichten