Vrijwilligers zijn zeer betrokken binnen Beth Shamar.
Vrijwilligers zijn zeer betrokken binnen Beth Shamar.

Vrijwilligersavond bij Beth Shamar

Algemeen Algemeen

Beth Shamar, Alzheimer Centrum te Groenekan, heeft de afgelopen week weer een avond voor al hun vrijwilligers georganiseerd. Zoals elk jaar werd deze avond weer drukbezocht en was er sprake van een warme en uitstekende sfeer waarbij iedereen zich betrokken voelde.

Leidinggevende Jan Moggré kijkt op een bijzonder geslaagde avond terug. 'Het was ook speciaal; acht vrijwilligers vierden hun jubileum van vijf jaar betrokkenheid. Iedereen kreeg aan het eind een presentje en de jubilarissen een beetje meer. Want, ook al zeggen de meesten dat ze niet speciaal 'in het zonnetje gezet' willen worden, toch is het voor de directie belangrijk om haar waardering uit te spreken omdat, zoals een regel uit het gedicht van Huub Oosterhuis luidt: 'Jij maakt het verschil!'

Betrokken
Betrokkenheid is waar het om draait bij Beth Shamar. Dat geldt niet alleen voor de medewerkers en de vrijwilligers, maar ook voor de ouderen die het centrum bezoeken. Moggré: Wellicht komt dit door de kleinschaligheid of door de intieme sfeer, maar ook door het feit dat er mét elkaar de zorg, begeleiding en aandacht wordt gegeven aan de cliënten. Op elke bijeenkomst voor de vrijwilligers benadruk ik dat we het sámen doen. Vrijwilligers zijn net zo belangrijk, zonder hen kunnen we het niet, we zijn dankbaar voor hun inzet'. (Lia Hoogendoorn)