Logo vierklank.nl
PvdA Wijkteam maakt zich op voor bezoek Centrum II 
(Fotocredits: PvdA De Bilt).
PvdA Wijkteam maakt zich op voor bezoek Centrum II (Fotocredits: PvdA De Bilt).
Politiek

PvdA bezoekt Centrum II

Het is prettig wonen in de wijk achter de Kwinkelier in Bilthoven, van oudsher 'Centrum II' genoemd. Toch zijn er ook klachten. Over de verpaupering van de Kwinkelier zelf natuurlijk, maar ook over de verkeersonveiligheid, het scheef-wonen en over het beheer van de openbare ruimte.

Een bewoonster van Centrum II in Bilthoven, de wijk achter de Kwinkelier o.a. bekend van de voormalige Van Everdingenschool, vraagt zich aan de deur af of ze zich onveilig moet voelen als politieauto's zo vaak door deze wijk rijden. Andere bewoners zijn juist blij met de regelmatige surveillance: 'Je voelt je er veilig door, in het verleden is er weleens wat gebeurd, daar krijgen ze nu de kans niet meer voor'. De bewoonster, die net is verhuisd naar deze wijk, vindt het er evenals vele andere bewoners wel zeer prettig wonen.

Het wijkteam van PvdA De Bilt kwam deze week aan de deur bij bewoners met een roos en drie vragen; wat gaat er goed in de wijk, wat gaat er minder goed en wat moet de politiek daaraan doen?

Verkeersonveiligheid
Het wijkteam ontvangt tijdens het bezoek veel klachten over echt veel te hard rijden en over de verpaupering en de grote leegstand van de Kwinkelier. De rotonde op de Sperwerlaan wordt als zeer onveilig gezien, één bewoonster is hier zelfs aangereden. Tijdens meerdere gesprekken wordt om verkeersdrempels gevraagd. Zeker omdat het hier een 30 km-zone betreft en de meeste automobilisten dit niet in de gaten lijken te hebben. Ook de eigen bewoners hebben blijkbaar een geheugensteuntje nodig. 'Een drempel met een bord ernaast zou al helpen', aldus een wijkbewoner. Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter van de PvdA: 'De PvdA-fractie zal over de verkeersonveiligheid ambtelijke vragen stellen. Als de antwoorden niet tot tevredenheid stellen, volgt een motie in de gemeenteraad'.

Gedwongen scheef-wonen
Opmerkelijk waren de gesprekken met zogenaamde 'scheef-woners'; dit zijn mensen met een (inmiddels) te hoog inkomen of te kleine gezinssamenstelling, voor een sociale huurwoning. Velen zijn dit jaar geconfronteerd met een forse huurverhoging van 4,6%. 'Scheef-wonen is niet altijd een keuze', aldus een bewoner. Het zijn in deze wijk vooral de oudere bewoners die niet meer kunnen kopen of gemakkelijk kunnen verhuizen. Omdat de woningmarkt op slot zit in onze gemeente, voelen deze huurders zich als ratten in de val. Krischan Hagedoorn: 'De PvdA zal hierover in gesprek gaan met SSW en Woonspraak (huurdersvereniging van SSW). De wijze waarop oudere huurders met inmiddels een kleiner gezin verleid worden om te verhuizen naar een kleinere woning klopt gewoon niet! Een kleinere woning aanbieden, die wel duurder is, dat is geen verleiden. Daarmee wordt de doorstroming geblokkeerd'.
(Geert Slot)

Meer berichten