Afbeelding

Dat wil ik 'effe' kwijt…

Algemeen Algemeen

Bij de meest recente plannen van het Gooisch Natuur Reservaat omtrent het omhakken van 85 Ha. aan bos (zo'n 120 voetbalvelden) maak ik mij als dorpsbewoner van Hollandsche Rading en natuurliefhebber zorgen.

Deze ingrijpende houtkap gaat de komende jaren aan de noordkant van Hollandsche Rading plaats vinden. Wat ik mij afvraag is of er bij deze pretentieuze plannen van het GNR wel voldoende nagedacht is over de natuur die zich wel heeft ontwikkeld in de afgelopen 50 tot 100 jaar. Wat te denken van de dieren die juist profiteren van deze karakteristieke bossen. Hierbij denk ik aan b.v. de das (dassenburchten) maar ook nuttige mierenhopen en diverse vogelsoorten. Om maar enkele voorbeelden te noemen: verschillende mezensoorten waaronder de zwarte- en glanskop & matkop. Maar ook met name de raaf, zwarte specht en de havik worden juist daar regelmatig waargenomen. Soorten, die baat hebben bij de dichtheid en laten we zeggen de geheimzinnigheid van deze oude, donkere naaldbossen.

Verder ben ik voorlopig nog niet zo onder de indruk van de gebieden die wel zijn 'opgeleverd' (lees kaalgeslagen!) door het GNR in de afgelopen jaren. Het is er nog steeds een grote ecologische bende met diepe tractorsporen (de Zuid). Wat wellicht het meest in het oog springt zijn de afgezaagde bomen, de zogenaamde stobben. Deze worden niet uitgefreesd waardoor je de komende decennia de open gebieden meer ervaart als een soort van 'bomen kerkhof' (de kuil).

Ook ben ik bang dat het unieke karakter van ons dorp dusdanig wordt aangetast dat we over enkele jaren niet meer spreken over 'het dorp in het bos' maar 'het dorp op de hei'. Tot slot, de dichte bebossing om ons dorp vormt een uitstekende geluidsabsorptie voor alles waar we in de 21ste eeuw mee te maken hebben. Hierbij denk ik met name aan de snelweglussen waar de enorme kaalslag staat te gebeuren. Laten we wat dat betreft juist wel profiteren van de natuur zoals die zich heeft ontwikkeld in de afgelopen 100 jaar. We kunnen de natuur geforceerd 100 jaar in de tijd terug willen brengen maar de wereld waarin wij nu leven is ingrijpend veranderd en daar is onze natuurlijke omgeving in mee gegaan, gelukkig.

Uitgekiend natuurbeleid en beheer-op-maat moet; maar kortzichtige en rigoureuze kaalslag, nee bedankt!

Norbert Boekhout - Hollandsche Rading