Mantelzorgers werden tijdens de Dag van de Mantelzorg toegesproken door wethouder Anne Brommersma.
Mantelzorgers werden tijdens de Dag van de Mantelzorg toegesproken door wethouder Anne Brommersma.

Dag van de Mantelzorg en start campagne Werk & Mantelzorg

Algemeen Algemeen

Vorige week dinsdag hebben 64 mantelzorgers uit de gemeente De Bilt mee gedaan aan de Dag van de Mantelzorg. Zij konden deelnemen aan workshops, kregen een diner aangeboden en ontvingen een verrassingsgeschenk.

door Marijke Drieenhuizen

Wethouder Anne Brommersma vertelde de aanwezigen dat de gemeente De Bilt aan MENS De Bilt subsidie verstrekt wat onder andere ingezet wordt voor het Steunpunt Mantelzorg. Anne Brommersma: 'Dat is natuurlijk niet het enige dat voor mantelzorgers belangrijk is. Ook dagopvang is belangrijk, soms nog belangrijker voor de mantelzorger dan voor de zieke zelf´. Evelien Ribbens, directeur MENS De Bilt benadrukte daarnaast de start van de campagne die zich speciaal richt op werkende mantelzorgers.

Hulp en advies
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig zorgen voor zieke of gehandicapte kinderen, ouders, familieleden, vrienden of buren. Meestal gebeurt dit vanuit liefde of persoonlijke betrokkenheid. Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt biedt deze mantelzorgers verschillende vormen van ondersteuning. Naast hulp of advies organiseert men informatiebijeenkomsten en contactgroepen. Cynthia Vrijsen en Marianne Houcamp zijn de consulenten mantelzorg die vanuit de Henrica van Erpweg in De Bilt werken.

Zonnetje
Als iemand in je directe omgeving hulp nodig heeft dan verleen je zo mogelijk die hulp. Soms wordt het te veel en te lang waardoor mantelzorgers zelf hulp nodig hebben. Mezzo, de belangenvereniging voor mantelzorgers, heeft uitgerekend dat er in de gemeente De Bilt zeker 4.000 mantelzorgers zijn.

Marianne Houcamp: 'Zorgen voor iemand in de naaste omgeving wordt door mensen vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Ze vinden het daarom soms moeilijk om naar buiten te treden als mantelzorger en een bedankje te ontvangen. Terwijl het juist heel bijzonder is wat ze doen en ze tijdens de Dag van de Mantelzorg echt even in het zonnetje gezet mogen worden!'. Op mijn vraag aan een deelnemer, wiens man in een verpleeghuis woont, of ze het nog vol hield antwoordde ze: 'Mijn man en ik houden van de natuur en als ik hem niet bezoek komt hij die dag niet buiten. Maar het wordt wel zwaar'.

Campagne Werk & Mantelzorg
De consulenten hebben de Dag van de Mantelzorg ook gekozen als start voor de campagne Werk & Mantelzorg. De campagne richt zich echter niet alleen op werkende mantelzorgers maar ook op werkgevers. Evelien Ribbens: 'Mantelzorgers praten vaak op hun werk niet over hun taken als mantelzorger, er rust vaak nog een taboe op. Als werkgevers een goed mantelzorgbeleid voeren kan voorkomen worden dat mensen korter gaan werken of zelfs helemaal stoppen met werken. De campagne is dus zeker ook interessant voor werkgevers'.

Marianne Houcamp: ´De campagne duurt drie maanden en in die periode nodigt het Steunpunt Mantelzorg bedrijven, organisaties en werkende mantelzorgers uit om mantelzorg op de werkvloer bespreekbaar te maken. Langdurige zorg voor een naaste kost tijd en vraagt energie. Zeker wanneer iemand daarnaast ook een baan heeft. Een goede balans is daarom belangrijk'. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in de campagne, kunnen contact opnemen met het Steunpunt. In overleg wordt gekeken op welke manier een bedrijf passend aandacht aan de campagne kan besteden. Bijvoorbeeld in de vorm van een bezoek van de speciale VIP Bus (zie devipbus.nl), een informatielunch voor medewerkers of op een andere manier speciaal op maat voor het bedrijf.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met Marianne Houkamp via steunpuntmantelzorger@mensdebilt.nl

Regio TV De Bilt maakte de volgende reportage.