Logo vierklank.nl
De Utrechtseweg (301) in 1966. De grond waarop de grote langhuisboerderij Oost-Indiën is gebouwd behoorde toe aan het Vrouwenklooster. J. Spinhoven heeft tot 1997 als laatste boer de boerderij met grond gepacht. Daarna heeft de grond bij de boerderij een natuurbestemming gekregen.(uit de verzameling van Rienk Miedema)
De Utrechtseweg (301) in 1966. De grond waarop de grote langhuisboerderij Oost-Indiën is gebouwd behoorde toe aan het Vrouwenklooster. J. Spinhoven heeft tot 1997 als laatste boer de boerderij met grond gepacht. Daarna heeft de grond bij de boerderij een natuurbestemming gekregen.(uit de verzameling van Rienk Miedema)
Historie

De geschiedenis van de Utrechtseweg

De Utrechtseweg tussen Zeist en Utrecht is waarschijnlijk de oudste nog in gebruik zijnde weg van Nederland. Een aantal samenwerkende historische verenigingen wijden een tentoonstelling aan de bijzondere geschiedenis van deze weg die teruggaat tot de 12e eeuw.

Tussen 18 oktober 2015 en april 2016 is de reizende tentoonstelling te zien op locaties in Zeist, Bilthoven, De Bilt en Maartensdijk. Foto's, prenten, documenten en kaarten geven een beeld van de geschiedenis van het tracé van Zeist tot aan de Berekuil in Utrecht. Daarbij worden veel onderwerpen belicht, zoals de straat zelf en wegveranderingen, de omliggende dorpskernen, buitenplaatsen en andere gebouwen, bedrijven en instellingen, recreatie en horeca en het vervoer. Ook het fort De Bilt en de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog komen aan bod.

Geschiedenis
De geschiedenis van de Utrechtseweg gaat terug tot 12de eeuw. De weg was reeds eeuwen geleden een onderdeel van de handelsweg tussen Utrecht en Keulen. Hij is in 1139 aangelegd en werd rond 1290 al bestraat. Op 20 juni 1290 werd melding gemaakt van tolheffing op de Utrechtseweg op een 'stenen straat'. Vermoedelijk bestond de bestrating uit keien. Vroeger liep de weg van Utrecht door grondgebied van Maartensdijk, over de Biltse Dorpsstraat, vanouds ook 'Steenstraat' genoemd, naar de Soestdijkseweg en verder over de Holle Bilt naar Zeist. Door de Franse overheersing onder Napoleon in het begin van de 19de eeuw werd de Utrechtseweg gezien als een weg van landsbelang. Met de vaststelling van het Rijkswegennet in 1816 werd de weg daardoor eigendom van het Rijk.

Locaties
De start van de tentoonstellingenreeks vindt plaats in Figi, Zeist van 18 tot en met 25 oktober na een openingsmoment op 17 oktober in Zeist. Vervolgens op 7 en 8 nov. bij WVT aan Talinglaan 10 te Bilthoven en van 23 nov. t/m 4 dec. in Dijckstate aan het Maertensplein 96 in Maartensdijk. In 2016 zijn er nog tentoonstellingen bij hotel van der Valk in De Bilt en in Het Lichtruim in Bilthoven.

De expositie over deze bijzondere en belangrijke weg wordt georganiseerd door de historische verenigingen Historische Kring D'Oude School uit De Bilt, de Historische Vereniging Maartensdijk, het RHC Vecht en Venen en het Geheugen van Zeist (Zeister Historisch Genootschap en Gemeentearchief Zeist).

Reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>