Logo vierklank.nl
Frank Klok overhandigde Maarten Buddingh het eerste exemplaar van het boek.
Frank Klok overhandigde Maarten Buddingh het eerste exemplaar van het boek.
Algemeen

Boekpresentatie over oorlog in Groenekan

  Evenement

Voor een groot aantal genodigden werd op vrijdag 11 december in het huis van Hella en Wim van Schaik in Groenekan het boek 'Groenekan en de Tweede Wereldoorlog' gepresenteerd. Frank Klok, die het boek met Wim Hoebink en Wim van Schaik samenstelde, overhandigde het eerste exemplaar aan Maarten Buddingh, zoon van de Groenekanse stille helden Siem en Rietje Buddingh.

door Guus Geebel

De overhandiging werd voorafgegaan door een  beeldpresentatie over de hoofdstukken van het boek door Frank Klok. 'Medeauteurs' noemt hij veel van de aanwezigen, omdat zij de meeste bijdragen hebben geleverd. Hij dankt de mensen en organisaties die het mogelijk maakten dat het boek kon worden uitgegeven. Stichting Brigida, Stichting Mens en zijn Natuur, Stichting Van Ewijck van Oostbroek en De Bilt Fonds, de gemeente De Bilt, particulieren en de Historische Vereniging Maartensdijk. De vormgeving van het boek is verzorgd door Piet Haring.

Aanleiding
Bij de presentatie vertelt Frank Klok dat de totstandkoming van het B17-monument aanleiding was dit boek samen te stellen. Het maakte de auteurs nieuwsgierig naar het leven in Groenekan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Frank Klok denkt niet dat met dit boek het laatste woord over deze periode is gezegd. 'Het feit dat we zwaar leunen op mondelinge overleveringen van mensen betekent dat we incompleet zijn. Veel mensen die ook verhalen hadden zijn al overleden en die verhalen hebben we dus niet kunnen opschrijven.' Hij roept mensen op die de bezetting hebben meegemaakt en nog aanvullende verhalen uit die tijd hebben, om die te komen vertellen.

Bezetting
De bezetting was in het begin business as usual. Het leven ging door en er kwam zelfs veel nieuwe werkgelegenheid. Voor de Joodse bevolking waren de ervaringen heel anders. Al vrij  gauw werden er vernederende maatregelen tegen hen genomen. Frank Klok gaat uitgebreid in op de stille helden van Groenekan. Siem en Rietje Buddingh die op Vijverlaan 6 woonden noemt hij speciaal. Uit hoofde van zijn functie bij de waterleiding kon Siem Buiddingh tijdens de bezetting op de fiets door de hele provincie rijden. Daarbij stuitte hij op een joods echtpaar dat in Lage Vuursche onder erbarmelijke omstandigheden in een kippenschuur verbleef. Hij en zijn vrouw vingen deze mensen op in hun huis aan de Vijverlaan. Buddingh was heel bedreven in het vervalsen van papieren en zorgde voor onderduikadressen voor heel veel Joden.

Eerste exemplaar
'Maarten, het is mij een genoegen jou als zoon van Siem en Rietje Buddingh het eerste boek te overhandigen. Ik feliciteer je met zulke ouders', zegt Frank Klok bij de overhandiging van het eerste exemplaar. Maarten Buddingh dankt de auteurs voor de moeite die gedaan is om dit boven water te krijgen. 'Mijn ouders waren eigenlijk helemaal geen exceptionele mensen. Zij hebben in de aanloop naar de oorlog alleen gezien dat er iets gruwelijks fout ging en hebben niet willen accepteren dat de Duitsers hier kwamen. Op het moment dat ze binnenvielen zeiden ze, we gaan hier tegenin.' Maarten vertelt dat zijn ouders absoluut niet tegen onrecht konden. 'Dat is hun drijfveer geweest om te doen wat ze gedaan hebben.'

Bewondering
Op zijn fietstochten door de provincie kwam Siem Buddingh mensen tegen waarvan hij vond dat ze geholpen moesten worden. Hij gaf ze het adres Vijverlaan 6 Groenekan en ze gingen daarheen. 'Mijn moeder wist vaak nergens van. Ik heb veel bewondering voor haar. Er zaten Joden in huis en er kwamen vreemde mensen aan de deur die vertelden dat ze door haar man gestuurd waren.' Maarten Buddingh denkt dat zijn vader en moeder deze bijeenkomst zeer geapprecieerd zouden hebben. 'Mijn ouders hebben er na de oorlog absoluut niet op voorgestaan om door wie dan ook in het zonnetje gezet te worden.' Maarten Buddingh vertelt dat er nog stukken zijn waaruit blijkt dat zijn vader ook landelijk actief bij het verzet is geweest.

Meer berichten