Logo vierklank.nl

Actie voor een Biltse Knarrenhof

Maandag vond bij het voormalige politiebureau aan de Leijenseweg in Bilthoven een actie plaats voor het vestigen van een Biltse Knarrenhof. Met een knarrenhof wordt een groep woningen voor 55 plussers aan een hofje bedoeld. 

Het begrip Knarrenhof komt van het duo van Kooten en de Bie, die spraken over ‘krasse knarren’, oftewel vitale ouderen. Er is een landelijke stichting De Knarrenhof, die nieuwe initiatieven steunt met advies. Inmiddels lopen er in meerdere gemeenten dergelijke initiatieven. In deze gemeente is onlangs het initiatief ontstaan vanuit meerdere bewoners, ondersteund door de Wijkvereniging Vogelzang, die betrokken is bij de inspraak over de bouwplannen rond het oude politiebureau.

Hofje
De woningen van een Knarrenhof zijn gelegen aan een hofje en zijn levensloopbestendig (zonder drempels, met ruime badkamer etc.). Veelal zijn het rond de 20 woningen in de koop- en huursector, waarvan een deel in de sociale huur. Daarom is het van belang om met een woningvereniging samen te werken.

Doorstroming
De bewoners hebben de intentie om elkaar te ondersteunen, zonder dat er een verplichting op rust. Daarmee is het ook een sociaal project. De bewoners wijzen op het woningtekort in deze sector en op het gegeven dat toekomstige bewoners vaak een ruimere woning achterlaten voor bijv. starters op de woningmarkt. (Frans Poot)

Meer berichten