Logo vierklank.nl
Thomas Bosman kijkt er naar uit om zijn stem te laten horen bij de KNHS.
Thomas Bosman kijkt er naar uit om zijn stem te laten horen bij de KNHS. (Foto: )

KNHS trekt Bilthovens bestuurslid aan

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS) is het overkoepelende orgaan voor verenigingen die zorgdragen voor de organisatie van een of meer paardensportdisciplines in Nederland. De KNHS telt maar liefst 160.000 leden en 5 bestuursleden. Onlangs is het bestuur uitgebreid met twee jeugdbestuursleden waarvan de in Bilthoven woonachtige 20-jarige Thomas Bosman er een is.

Thomas Bosman uit Bilthoven is zelf actief springruiter en studeert Econometrie en Operationele Research aan Tilburg University. Hij heeft als bestuurslid van een lokale paardensportvereniging al enige bestuurlijke ervaring opgedaan. Over zijn motivatie om zich eerder te melden als potentieel KNHS jeugdbestuurslid zegt hij: ‘Ik vind de ontwikkelingen die sectorbreed in de paardensport plaatsvinden zorgelijk. Zo is paardenwelzijn natuurlijk al lange tijd een belangrijk thema, maar nu zie je er ook meer discussie vanaf de zijlijn over ontstaan. Vanuit bepaalde facetten is de paardensport wat ouderwets, terwijl de wereld snel verandert en in mijn ogen de paardensport wat achter de ontwikkelingen aanhobbelt. Die zorgen over de toekomst van de sport gaan mij aan het hart en zijn voor mij een drijfveer om er zelf wat mee te doen. Juist voor de jeugd ligt hier een mooie rol. Ik wil daarom heel graag op deze wijze een bijdrage leveren aan het waarborgen van de toekomst van onze prachtige sport en ga ook graag met iedereen het gesprek aan.’

De KNHS vindt het belangrijk dat het bestuur met 2 jeugdleden is versterkt. Zij verwachten dat zij een belangrijke rol gaan spelen in het laten horen van de stem van de jeugd.

Meer berichten