De beweging kan er weer ingebracht worden.
De beweging kan er weer ingebracht worden.

-Fysiotherapie in Coronatijd-

Algemeen

 De beweging moet er in blijven

door Henk van de Bunt

Eind april kwam er weer een begin van goed nieuws voor de ongeveer 27.000 fysiotherapeuten in Nederland. Hen werd toen in het vooruitzicht gesteld dat ze op korte termijn weer meer patiënten mochten gaan ontvangen, van dichterbij behandelen en aanraken, wanneer dat nodig zou zijn. Daarnaast kregen de fysiotherapeuten toegang tot de landelijke voorraad beschermingsmiddelen.

Zo ook bij de bij Fysiotherapie en Beweegcentrum Karstens & van der Meijden in Maartensdijk. Ron van der Meijden vertelt: ‘Het is goed dat het weer is opgepakt. Wanneer fysio maanden stil ligt, is er straks een probleem bij huisarts en ziekenhuis. We moeten mensen blijven behandelen. Hoe langer iemand stil staat, hoe langer het duurt voor hij weer op niveau is. Vanaf half maart was de praktijk voor 90% en het Beweegcentrum voor 100% gesloten. Normaal gesproken zie wij in de praktijk dagelijks meerdere patiënten. Nu waren dat er drie tot vier, op gepaste afstand. Een erg vreemde situatie, waar we snel op moesten anticiperen; zowel praktisch als zakelijk. In die tijd van ‘geslotenheid’ hebben wij allerlei klussen opgepakt, die er al lang lagen en de - ook stilgelegde - gymgroepen kregen wekelijks oefenadviezen. Er waren nu ook veel telefonische consulten en er was veel vraag naar beweegadviezen. Ook begonnen wij heel voorzichtig plannen te maken voor een herstart (wanneer dan ook) en PBM’s (Persoonlijke beschermingsmiddelen) zien te regelen’.

Gesprekken
Tot dan waren fysiotherapeuten vaak vooral en alleen aangewezen op video- en telefoongesprekken. Ze mochten patiënten alleen in de praktijk ontvangen als dat echt niet anders kon. Bij een behandeling moesten ze anderhalve meter afstand houden. Aanraken was dus ook geen mogelijkheid, tot onvrede van veel fysiotherapeuten in Nederland. Op de grens van april en mei kwam er dus die nieuwe richtlijn over het gepast gebruik van persoonlijke beschermingsmogelijkheden binnen de paramedische zorg en later mochten patiënten weer naar de praktijk komen als de fysiotherapeut dat nodig vond. Een behandeling van dichtbij werd ook weer mogelijk als de patiënt niet in een risicogroep zat en de kans op besmetting dus klein is. Ook patiënten, die wel in de risicogroep vallen konden weer behandeld worden, maar dan moesten en moeten de behandelaars beschermingsmiddelen dragen. De KNGF verwacht dat er nog wel een stuk minder mensen naar de praktijk zullen komen dan voor de coronacrisis.

Medisch noodzakelijk
Alleen patiënten voor wie medische behandeling noodzakelijk was, waren in de praktijk en zo nodig in het Beweegcentrum welkom. Ze kwamen na verwijzing door de huisarts of het ziekenhuis. Bijvoorbeeld iemand die net geopereerd is aan zijn kruisband. Van der Meijden: ‘Wanneer je dat niet meteen goed behandelt, loopt iemand schade op. Dan is er kans dat hij de rest van zijn leven zijn knie niet goed kan strekken. Zo iemand moet gezien worden en die gaat dan eventueel ‘in de bewegingszaal’ aan de slag met speciale trainingsfaciliteiten’. Het Beweegcentrum mag nu ook weer - eerst in aangepaste vorm- vollediger open. ‘Van der Meijden zegt hierover: ‘Het is allemaal binnen de richtlijnen van het RIVM vervat in een aantal opgestelde regels, zoals het ontbreken van verkoudheidsklachten (hoesten, benauwdheid, griep of koorts), handen desinfecteren, maximale groepsgrootte en trainen in groepsverband alles zoveel als mogelijk op de anderhalve-meter-afstand. Thuis omkleden en je eigen handdoek meenemen. Er zal in een strikt tijdsplan op vaste tijden worden gewerkt, de training zal 55 min duren om de groepen zonder problemen te laten wisselen. We zullen erop toezien, dat na gebruik een trainingsapparaat door de gebruiker zelf wordt schoongemaakt met de aanwezige desinfectans’.